Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Powszechny Spis Rolny 2020 – jak będzie przebiegał w warunkach epidemii koronawirusa?

Główny Urząd Statystyczny od dawna przygotowuje się do przeprowadzenia od 1 września do 30 listopada Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Spis miał być przeprowadzany internetowo (tzw. samospis), telefonicznie oraz bezpośrednio u rolnika w gospodarstwie. Ten ostatni wariant jest na razie wykluczany z uwagi na epidemię koronawirusa.

Bartłomiej Czekała5 czerwca 2020, 10:41
W planach było przeprowadzenie spisu przy pomocy sporej grupy ludzi. Samych rachmistrzów spisowych przeprowadzających bezpośredni wywiad z respondentem miało być 5500. Do tego ma dojść 434 rachmistrzów spisowych przeprowadzających wywiad telefoniczny oraz 2600 koordynatorów zbierania danych na terenie gminy.

Tych 5500 rachmistrzów spisowych przeprowadzających bezpośredni wywiad z respondentem miało odwiedzić ponad 1,1 mln gospodarstw rolnych. Teraz ich praca w terenie stoi pod znakiem zapytania i raczej 1 września nie ruszą w teren, ale GUS nie wyklucza, że jeżeli sytuacja epidemiczna się poprawi, to z czasem rachmistrzowie ruszą w teren.

W pierwotnych założeniach GUS ok. 184 tys. gospodarstw może spodziewać się wywiadu przez telefon. Ale od 1 września rusza przede wszystkim samospis internetowy. W pierwotnych założeniach szacowana, że skorzysta z niego ok. 10% ankietowanych rolników, jednak z uwagi na sytuację epidemiczną z pewnością liczba ta będzie dużo wyższa.

Powszechny spis rolny to badanie statystyczne o unikalnym charakterze. Obejmuje swoim zakresem podmiotowym całą populację gospodarstw rolnych.

Przypomnijmy, że przeprowadzenie PSR przewiduje Ustawa z 31 lipca 2019 r., która reguluje jednocześnie zakres zbieranych danych, formę i tryb jego przeprowadzenia. Spis będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

    •    osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),
    •    osób prawnych,
    •    jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
Rolnicy będą mogli natomiast udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:
    •    udzielenie informacji na stronie internetowej GUS i spisu rolnego,
    •    odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
    •    odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.
W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.:
    •    osoby kierującej gospodarstwem rolnym,
    •    położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych,
    •    osobowości prawnej,
    •    typu własności użytków rolnych,
    •    produkcji ekologicznej,
    •    rodzaju użytkowanych gruntów,
    •    powierzchni zasiewów według upraw,
    •    powierzchni nawadnianej,
    •    zużycia nawozów mineralnych i organicznych,
    •    pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych,
    •    rodzaju budynków gospodarskich,
    •    wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Całkowity koszt powszechnego spisu rolnego wynosi 243 mln zł z czego 17, 2 mln zł wyłoży Unia Europejska. W ramach środków z UE finansowane będą wynagrodzenia rachmistrzów zbierających dane metodą wywiadu bezpośredniego (11,8 mln zł) oraz inne wynagrodzenia osobowe (5,4 mln zł). Samorządy terytorialne otrzymają na ten cel 70 mln zł z tytułu realizacji zadań zleconych przez rząd.

bcz, wk, bie
Fot. envanto


Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)