Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Pożyczki z KOWR - program kuleje

Obrazek

Mimo, że na program pożyczek na modernizację gospodarstw co roku do wykorzystania jest 10 mln zł, KOWR udziela zaledwie kilku pożyczek rocznie. Resort rolnictwa problemu nie widzi i twierdzi, że wszystko jest w porządku.

wk15 kwietnia 2020, 12:53
Możliwość zaciągania pożyczek ze środków uzyskanych z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) uruchomił w październiku 2018 roku.

-  Beneficjentami programu są rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne, które realizują przedsięwzięcia rozwijające obszary wiejskie poprzez działania innowacyjne lub rozwojowe, w zakresie np. produkcji, hodowli czy przetwórstwa. Preferencyjne oprocentowanie na poziomie 2,84% w skali roku, sześcioletni okres spłaty, możliwość spłaty miesięcznej lub kwartalnej, pozwoli pomóc we wzroście potencjału gospodarstw rodzinnych – informuje na swoich stronach internetowych KOWR, który co roku przeznacza na ten cel 10 mln zł.

Z informacji przekazanych przez MRiRW posłom Dorocie Niedzieli oraz Kazimierzowi Plocke wynika, że od 15 października 2018 r. do końca 2018 r. do Oddziałów Terenowych KOWR zostało złożonych 26 wniosków o udzielenie pożyczki. Rok później wniosków było 26, a od początku tego roku rolnicy złożyli 8 wniosków o udzielenie pożyczki.

Ale samo złożenie wniosku nie oznacza, że pożyczka zostanie udzielona. Wnioski rolników trafiają bowiem do weryfikacji, gdzie bardzo często okazuje się, że nie spełniają wymogów formalnych lub merytorycznych. Zdarza się także, że wnioski pozostawia się bez rozpoznania z powodu braku złożenia uzupełnienia wniosku lub rezygnacji wnioskodawcy.

W efekcie z 26 wniosków złożonych w 2018 r. KOWR pozytywnie rozpatrzył tylko 3 wnioski, co zakończyło się podpisaniem umów z rolnikami. Z  26 wniosków złożonych w 2019 r. do tej pory 5 zostało rozpatrzonych pozytywnie. Z 8 wniosków złożonych w 2020 r. do tej pory 2 zostały rozpatrzone pozytywnie.

A ile pieniędzy trafiło do rolników? Z wniosków złożonych w 2018 r. udzielono (w 2019 r.) 3 pożyczki na łączną kwotę 820 tys. zł na zakup gruntów rolnych mających na celu powiększenie areału gospodarstwa rolnego.  Z wniosków złożonych w 2019 r. udzielono 3 pożyczki na łączną kwotę 1,4 mln zł na zakup gruntów rolnych, budowę lub modernizację budynków gospodarczych, zakup maszyn rolniczych oraz drzewek owocowych.
Z wniosków złożonych w 2020 r. do teraz 2 wnioski na łączną kwotę 158 tys. zostały pozytywnie rozpatrzone przez Komisję ds. pożyczek. Umowy są w takcie podpisywania i dotyczą zakupu gruntów rolnych.

Na pytanie jak MRiRW ocenia skuteczność programu pożyczek resort rolnictwa odpisał posłom D. Niedzieli i K. Plocke, że program spotkał się „z dużym zainteresowaniem ze strony rolników indywidualnych, dlatego wsparcie to zostało kontynuowane w kolejnych latach, aż do chwili obecnej”. wk


Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)