Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Premia dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw. ARiMR uruchamia dwa ważne nabory!

Rusza nabór wniosków o premię dla młodego rolnika oraz o wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw. ARiMR ogłosiła termin - oba nabory rozpoczną się i zakończą w tym samym czasie. Kto może ubiegać się o wsparcie?

Kamila Szałaj17 marca 2021, 16:33

Premia dla młodego rolnika


Nabór wniosków o wsparcie z budżetu PROW 2014-2020 potrwa od 31 marca do 29 maja 2021 r. O premię dla młodych rolników mogą ubiegać się gospodarze, którzy w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat i mają odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Warunkiem jest także posiadanie gospodarstwo rolnego o powierzchni co najmniej 1 ha.

Jaka jest wysokość premii?


Pomoc przyznaje się w wysokości 150 000 zł i wypłaca się ją w dwóch ratach:
  • I rata wypłacana jest w wysokości 120 000 zł – po spełnieniu przez beneficjenta warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy i po złożeniu wniosku o płatność, który składa się w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, 
  • II rata wypłacana jest w wysokości 30 000 zł – po realizacji biznesplanu.

Na co młody rolnik może wydać premię?


Pomoc może być przyznana na inwestycje dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie, w kwocie stanowiącej co najmniej 100 proc.  kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70 proc. kwoty pomocy.

Tradycyjnie już, złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. By otrzymać pomoc, należy uzyskać co najmniej 8 punktów.

Do tej pory premię z PROW 2014-2020 otrzymało 17 462 rolników.

Restrukturyzacja małych gospodarstw


Nabór wniosków o to wsparcie rozpocznie się także 31 marca i potrwa do 29 maja 2021 r. 
O pomoc może starać się rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.

Kto może ubiegać się o wsparcie?


Pomoc przyznaje się w wysokości 60 tys. zł (jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro) i wypłaca się ją w dwóch ratach: 
  • I rata wypłacana jest w wysokości 80 proc.  całkowitej wartości pomocy (nie więcej niż 48 tys. zł),
  • II rata wypłacana jest w wysokości 20 proc.  całkowitej wartości pomocy (nie więcej niż 12 tys. zł). 

- Pomoc przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz – zaznacza ARiMR.

Agencja przypomina, że pomoc może być przyznana, jeżeli biznesplan przewiduje wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych  w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100 proc.  kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 80 proc.  kwoty pomocy. 

Podobnie, jak przy Premii dla młodych rolników, złożone wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.


Do tej pory z pomocy tej w ramach PROW skorzystało prawie 30 tys. gospodarstw. 


W lutym Komitet Monitorujący PROW zwiększył budżet obydwu działań na najbliższe lata, do czasu wejścia w życie nowej Wspólnej Polityki Rolnej.


Kamila Szałaj


Picture of the author
Autor Artykułu:Kamila Szałaj
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)