Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

"Nie liczę na słowo przepraszam"- oświadczenie Piero Pini

Obrazek

Z uwagi na niedawne wydarzenia, jakie miały miejsce w zakładzie Pini Polonia w Kutnie, właściciel ubojni wydał oświadczenie i jednocześnie zapowiedział, że będzie walczył o zadośćuczynienie krzywd.

Aleksandra Galus12 grudnia 2016, 10:45

W oświadczeniu Piero Pini pisze: „w związku z postawionymi mi przez Prokuraturę Regionalną w Lodzi zarzutami oświadczam, iż są one całkowicie bezpodstawne oraz szkalują moje dobre imię. Będę dochodzić swojej niewinności wszelkimi możliwymi drogami. Nigdy nie łamałem przepisów prawa, a w mojej 40-letniej działalności biznesowej zawsze kierowałem się uczciwymi zasadami. Oświadczam, że w toku postępowania jestem w pełnej dyspozycji Prokuratury oraz przedstawię dowody, które przyczynią się do jak najszybszego wyjaśnienia i zakończenia tej sprawy i udowodnienia mojej niewinności.”

W kwestii zarzutów podatkowych dodaje: „Zawsze przestrzegałem wszelkich reguł wynikających z obowiązującego prawa podatkowego. Spółka Pini Polonia, którą kieruję, z tytułu należnych fiskusowi podatków płaci średnio ok. 15 milionów zł rocznie i jest jednym z większych podatników w regionie łódzkim.”

Jednocześnie zapowiada: „Nie liczę na słowo <<przepraszam>> lecz na szybkie odzyskanie dobrego imienia. Będę również dochodził zadośćuczynienia za wszelkie krzywdy wyrządzone mnie lub mojej firmie.” 

Natomiast spółka Pini Polonia oświadcza: „iż Spółka nie jest stroną tego postępowania, ani też jakichkolwiek toczących się postępowań karnych. W Spółce od kilku miesięcy trwa kontrola krzyżowa Urzędu Skarbowego. Spółka udostępnia wszelkie potrzebne dokumenty i współpracuje ze wszystkimi służbami oraz organami kontrolnymi zaangażowanymi w sprawę.”

Jednocześnie dyrektor generalny - Halina Osińska „dementuje wszelkie pojawiające się w przestrzeni publicznej zarzuty dotyczące nieprawidłowości w jej działalności. Od początku swej działalności zawsze rzetelnie i zgodnie z prawem odprowadza wszelkie należne podatki - od towarów i usług oraz podatek dochodowy. Tylko z tytułu CIT zapłaciliśmy około 80 min złotych.”

W Kwestii zatrudnienia i świadczonych usług Pini Polonia wyjaśnia, że spółka „zatrudnia ok. 650 pracowników na podstawie umów o pracę. Znaczna część usług związanych z ubojem, rozbiorem oraz pakowaniem produktów wykonywana jest na zasadzie usług zleconych firmom zewnętrznym, z którymi mamy podpisane umowy na świadczenie tych usług. Tym samym znacząca część osób wykonujących prace na terenie naszego zakładu to osoby, przy pomocy których nasi podwykonawcy realizują swoje usługi wobec Pini Polonia w ramach podpisanych z naszą Spółką umów.”     oprac. ag

Przeczytaj oficjalne oświadczenia:

Pełna treść oświadczenia Piero Pini Prezesa Zarządu Pini Polonia (PDF)

Pełna treść oświadczenia spółki Pini Polonia (PDF)

 Picture of the author
Autor Artykułu:Aleksandra Galus
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)