Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Brak rąk do pracy w rolnictwie. Co zmieni się w 2023 roku?

Obrazek

Brak rąk do pracy w rolnictwie jest odczuwalny od lat. Siłą roboczą wspierającą polskich producentów m.in. jabłek byli pracownicy z Ukrainy, z których wielu aktualnie broni swoich granic przed rosyjską agresją. W międzyczasie miały zostać wprowadzone zmiany w całym systemie zatrudniania cudzoziemców, a także rozszerzenia możliwości w tym zakresie o obywateli Azji, Nepalu czy Filipin. Co zmieni się w 2023 roku?

Patrycja Bernat11 lutego 2023, 16:00
Już w 2020 roku problem z brakiem rąk do pracy w polskim rolnictwie i ogrodnictwie zaczął mocno narastać. Początkowo pandemia i związane z nią obostrzenia odcięły kraje Unii Europejskiej od dostępu do robotników, którzy trudnili się w zbieraniu owoców. Wtedy też rządowy zespół zarządzania kryzysowego na wniosek ministra rolnictwa przyjął rozwiązania, które miały ułatwić przyjazd do Polski pracowników sezonowych do prac w rolnictwie. Polegało to na odbywaniu kwarantanny w miejscu podjęcia pracy. Wraz z początkiem 2022 roku właściciele upraw apelowali o ułatwienia w zatrudnianiu pracowników z krajów Azjatyckich, a także o zmiany w przepisach w pracy sezonowej.

Napaść Rosji na Ukrainę pociągnęła za sobą wiele konsekwencji. Fala uchodźców przebywających w Polsce tylko częściowo mogła zapełnić braki, przez co właściciele sadów wnioskowali o zmiany w przepisach o pracy sezonowej. Ministerstwo Pracy podało, że w samym 2021 roku do powiatowych urzędów pracy w Polsce wpłynęło ponad 478 tysięcy wniosków zezwolenia na pracę sezonową. W tym 461 tys. dotyczyło obywateli Ukrainy.
  • 4,3 tys. – obywatele Mołdawii;
  • 3,13 tys. – obywatele Białorusi;
  • 2,33 tys. – obywatele Gruzji;
  • 1,5 tys. – obywatele Nepalu;
  • 1,08 tys. – obywatele Rosji.
Wydano około 113.5 tys. zezwoleń, 58 tys., dotyczyła okresu od 31 do 90 dni, 78 tys. – praca przy zbiorach, 97% dotyczyło sekcji „rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo”.
– W poprzednich sezonach ponad 90 proc. pracowników sezonowych w ogrodnictwie stanowili pracownicy z Ukrainy, z tego około 50 proc. to byli mężczyźni. W tej chwili trudno oczekiwać, że ci mężczyźni będą, stąd też sytuacja jest raczej trudna i nie wiadomo, jak się rozwinie, mogą być duże problemy z pracownikami – mówił w takim okresie agencji informacyjnej Newseria Biznes Witold Boguta, prezes zarządu Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw.
– Mamy w tej chwili w Polsce dużo uchodźców, ale większość z nich nie jest zainteresowana pracą w rolnictwie. Wynika to z faktu, że większość pochodzi z miast i z pracą w rolnictwie nie miała do czynienia. Ci, którzy przyjeżdżali do Polski, to byli z reguły mieszkańcy wsi i oni jednak zostali w Ukrainie. Nie ma dobrej odpowiedzi na pytanie, na ile kobiety, które dzisiaj są w Polsce, zechcą tę pracę podjąć. Na pewno w pewnym zakresie tak, myślę, że bardziej atrakcyjna może być praca przy zbiorach niż przy innych, bardziej wymagających siły i kwalifikacji zajęciach – mówił wtedy Witold Boguta.

To nie tylko problem w Polsce 

Problem ten nie tyczy tylko Polski, w ciągu sezonu dochodziły informacje z innych państw o gnijących truskawkach na polu, których nie miał kto zebrać we Francji. Taka sama sytuacja dotyczyła Finlandii, gdzie ponad 2 miliony ton owoców zostało na plantacji.
W sierpniu 2022 roku Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, apelował o zmianę przepisów dotyczących pobytów krótkoterminowych cudzoziemców w Polsce.

W połowie września – 13.09.2022 roku został opublikowany nowy projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Ustawa, która była wielokrotnie nowelizowana między innymi z powodu dostosowania polskiego prawa do uregulowań unijnych, to obecnie najważniejszy akt prawny dotyczący zatrudniania cudzoziemców w Polsce - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku, o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.). określa ona przede wszystkim warunki i zasady wydawania czy odmowy zezwolenia na pracę. Zatrudnianie dla polskich producentów i polskiej gospodarki cudzoziemców ma ogromne znaczenie, które ciągle rośnie. W związku z tym podjęto decyzje o wyodrębnieniu z tej ustawy części przepisów związanych z zezwoleniami na pracę cudzoziemców, które miały stworzyć odrębną ustawę.

Zmiany mają mieć pozytywny wpływ na dopuszczanie cudzoziemców do polskiego rynku

Według założeń Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nowa ustawa oprócz zmian w systematyce, które polegały między innymi na wydzielaniu przepisów ogólnych i przepisów dotyczących poszczególnych rodzajów zezwoleń na pracę, będzie się opierała na dotychczas obowiązujących rozwiązaniach prawnych.
Wprowadzone zmiany mają mieć decydujący wpływ na poprawę funkcjonowania systemu dopuszczania cudzoziemców do polskiego rynku pracy, na podstawie zezwolenia na pracę cudzoziemca.

Jakie zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w 2023 roku?

Zatrudnianie cudzoziemców w 2023 roku ma być przede wszystkim całkowicie zelektronizowane. Cały proces uzyskania zezwolenia na pracę i przyjęcie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi ma odbywać się przez przygotowany specjalny system informatyczny.
Dodatkowo w ramach tego samego systemu informatycznego powstanie baza wynagrodzeń. Ma to pomóc w ocenie, czy proponowane przez pracodawcę wynagrodzenie jest porównywalne do wynagrodzeń, które oferowane są na lokalnym rynku.

Czytaj także: Gospodarstwom warzywniczym i sadowniczym grozi brak rąk do pracy! [FILM]

Co ważne nowelizacja ustawy proponuje zrezygnowanie z Testu pracy. Oznacza to likwidację wymogu przedstawienia w postępowaniu informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeć kadrowych pracodawcy.

Co z przedłużaniem zezwolenia na pracę?

W przypadku przedłużenia zezwolenia na pracę również ma nastąpić uproszczenie procedur. Gdy pracodawca kontynuuje powierzenie pracy cudzoziemcowi na tym samym stanowisku. System teleinformatyczny ma umożliwić automatyczne pobieranie niezbędnych danych z systemów:
  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • Krajowej Administracji Skarbowej,
  • Straży Granicznej,
  • Krajowego Rejestru Karnego,
  • Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także na monitorowanie rzeczywistego powierzenia pracy cudzoziemcowi.
Odbędzie się to między innymi na podstawie informacji, które zostały pozyskane z innych systemów teleinformatycznych na temat daty wjazdu oraz wyjazdu cudzoziemca z Polski, treści zgłaszanych przez pracodawcę i podjęciu lub też niepodjęciu pracy, a także czy odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne.

opr. Bernat Patrycja 
na podst: Newseria/polskie sadownictwo/ksiegowosc-budzetowa.infor.pl/
fot: Envato.Elements


Picture of the author
Autor Artykułu:Patrycja Bernat
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)