Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Prognozowany spadek produkcji zbóż i mniejsze zużycie pasz w UE – raport KE

Obrazek

Komisja Europejska wydała niezbyt optymistyczny raport dla rozwoju europejskiego rolnictwa w perspektywie najbliższych 10 lat. Raczej będą to upadki, a nie wzloty. Czy chodzi o to, żeby zmniejszać produkcję i stać się importerem żywności?

Dorota Kolasińska13 grudnia 2021, 15:33

Na stronie Komisji Europejskiej pojawił się raport dot. prognozy dla europejskiego rolnictwa w perspektywie do 2031 r. Wg ekspertów przygotowujących raport całkowita powierzchnia gruntów rolnych zmniejszy się do 160 mln ha, a wzrośnie powierzchnia lasów. Ponadto w raporcie czytamy, że „oczekuje się, że produkcja zbóż w UE spadnie z powodu mniejszego zużycia pasz. Natomiast produkcja roślin wysokobiałkowych znacznie wzrośnie, dzięki ich korzyściom dla środowiska”.  

KE wymienia, że powodami zmniejszenia uprawy gruntów z reguły jest uzyskiwanie niższych plonów, nieopłacalna produkcja na gruntach marginalnych, a ponadto na wsiach znika młode pokolenie rolników, którzy mogliby gospodarować na takich gruntach. Ponadto grunty uprawne często rywalizują z gruntami leśnymi i miejskimi, co powoduje zmniejszenie całkowitej powierzchni upraw.  

- Przewiduje się, że w 2031 r. obszary leśne będą nadal się powiększać i przewyższać obszary rolnicze, osiągając 161,4 mln hektarów, dzięki roli, jaką odgrywają w wyzwaniu klimatycznym – podają eksperci w raporcie,  z czego wynika, że powierzchnia lasów będzie większa od uprawnej o 1,4 mln ha.

Raport przewiduje, że najbardziej spadnie powierzchnia uprawy zbóż. Eksperci twierdzą, że nawet bez wdrożenie założeń Europejskiego Zielonego Ładu, strategii od pola do stołu czy strategii bioróżnorodności wzrost powierzchni gruntów ekologicznych będzie szybki i do 2031 r. osiągnie 15% całkowitej powierzchni gruntów.

Spadnie produkcja zbóż

Spadek powierzchni uprawy zbóż w UE o 2,8% w porównaniu z 2021 r. w połączeniu ze spadkiem plonów może przełożyć się na ograniczenie produkcji zbóż. Oczekuje się, że produkcja spadnie do 276 mln ton w 2031 r. (-2,5% w porównaniu do 2021 r.). Jeśli chodzi o konsumpcję, przewiduje się, że zużycie w UE spadnie o 2,7%, osiągając 254,8 mln ton, w związku ze spadkiem zużycia pasz. Jeśli chodzi o handel, oczekuje się, że UE pozostanie konkurencyjna, ale stanie w obliczu silnej konkurencji prowadzącej do zmniejszenia udziałów w rynku. Czy nie tego właśnie obawiają się europejscy rolnicy i przetwórcy?

Z raportu wynika ponadto, że uprawa roślin wysokobiałkowych wzrośnie o 19% w okresie objętym prognozą. Ponieważ uprawy te nadal cieszą się zainteresowaniem dzięki korzyściom agronomicznym i perspektywom rynkowym, przewiduje się, że plony wzrosną o 14% do 2031 r. Oczekuje się, że produkcja wzrośnie nawet o 33% do 5,2 mln ton w 2031 r. Konsumpcja w UE również wzrośnie w ciągu najbliższych 10 lat, by osiągnąć 5,6 mln ton w 2031 roku, co oznacza wzrost o 14 % w porównaniu do 2021 roku.

Oleiste i buraki na stałym poziomie

W przypadku roślin oleistych KE przewiduje, że w 2031 r. powierzchnia upraw będzie zbliżona do obecnego poziomu i wyniesie 10,7 mln ha. Osiągnie szczyt w połowie okresu prognozy, ale zacznie spadać z powodu mniejszego popytu na pasze i oleje. Produkcja w UE ma osiągnąć najwyższy poziom w 2027 r., 32,1 mln ton. Przewiduje się, że do 2031 r. spadnie do 31,2 mln ton.

KE prognozuje, że uprawa buraków cukrowych ustabilizuje się na poziomie prawie 1,5 mln ha w 2031 roku, ze średnią produkcją na poziomie 16 mln ton w 2031 roku. Jednak przewiduje się, że konsumpcja cukru spadnie o 0,5% rocznie do 15,9 mln ton. Wiąże się to głównie z przejściem konsumentów na zdrowszą dietę.

Wnioski z raportu są jednoznaczne, w najbliższej perspektywie 10 lat - produkcja będzie spadać, dodając inne założenia nowej WPR i jej zagrożenia dot. koniecznych inwestycji i ograniczeń stosowania różnych substancji, dzięki którym produkujemy dużo, dobrej jakości żywności, spełniającej szereg wyśrubowanych norm, spadnie konkurencyjność cenowa produktów rolno-spożywczych na globalnym rynku i opłacalność produkcji w gospodarstwach. To z pewnością zachęci młodych rolników do gospodarowania i przejmowania już teraz upadających i zadłużonych gospodarstw po rodzicach...

Reforma WPR przygotowana, kurek z dopłatami przykręcony, raport na temat perspektyw sporządzony - zaczynamy zieloną rewolucję... Teraz można liczyć jedynie na sensowny i ostateczny kształt Krajowych Planów Strategicznych. 

oprac. dkol na podst. ec.europa.eu/

fot. pogladowePicture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)