Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Projekt ustawy o grupach producentów – będą korzystne zmiany!

Obrazek
Zmiany w ustawie o grupach producentów mają zachęcić rolników do tworzenia takich grup, ale również wstępowania w szeregi grupy. Dlaczego warto do nich należeć i je tworzyć?
Dorota Kolasińska30 czerwca 2021, 18:56
Początkowo wielu rolników chętnie tworzyło grupy producentów, korzystając przy okazji z programów PROW na rozwój takiej działalności. Jak to mówią, w grupie siła, przede wszystkim w większej produkcji, mocniejszej pozycji rynkowej rolników i większej możliwości negocjacyjnej z odbiorcami. Wszystko wygląda na pozór bardzo korzystnie, jednak grupy rezygnują z różnych powodów. 

Minister Grzegorz Puda poinformował wczoraj o przyjęciu przez Radę Ministrów dwóch projektów ustaw – o Izbach Rolniczych oraz grupach producentów i ich związkach. 
Według MRiRW nowe rozwiązania ułatwią funkcjonowanie firm posiadających status grupy producentów rolnych oraz organizacji producentów, a także wzmocnią tworzenie tego typu podmiotów na obszarach wiejskich.

Najważniejsze rozwiązania i zmiany w ustawie

 • Resort rolnictwa podał najważniejsze zmiany, które wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Między innymi: 
 • Zmniejszono obowiązkowy poziom wielkości wyprodukowanych produktów lub grupy produktów, jaka musi zostać sprzedana do grupy producentów rolnych – z co najmniej 80% do co najmniej 70%. Obowiązkiem tym objętych będzie co najmniej 90% producentów rolnych zrzeszonych w grupie, zamiast dotychczasowych 100%.
 • Wprowadzono 90-dniowy termin na wydanie przez dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) decyzji o uznaniu grupy producentów rolnych oraz zatwierdzeniu planu biznesowego i dokonania wpisu grupy do rejestru grup.
 • Wprowadzono możliwość składania dokumentów w formie elektronicznej.
 • Wprowadzono obowiązek złożenia – wraz z wnioskiem o uznanie grupy producentów rolnych lub organizacji producentów – wersji elektronicznej planu biznesowego. 
 • Wydłużono termin na złożenie przez grupę producentów rolnych wniosku o zatwierdzenie zmian w planie biznesowym – wniosek ten powinien być złożony w terminie nie późniejszym niż 60 dni (dotychczas 90 dni) przed zakończeniem danego roku działalności grupy.
 • Wyłączono związki grup producentów rolnych z obowiązku składania Prezesowi ARiMR rocznego sprawozdania finansowego.
 • Wprowadzono obowiązek określenia maksymalnego odsetka głosów i udziałów, jakie mogą posiadać członkowie udziałowcy lub akcjonariusze organizacji producentów.
 • Wprowadzono możliwość zmiany planu biznesowego dla organizacji producentów
 • – wniosek o zmianę planu powinien być złożony w terminie nie późniejszym niż 60 dni przed zakończeniem danego roku działalności organizacji producentów.
 • Upoważniono dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR do zatwierdzania zmian w planie biznesowym, na wniosek organizacji producentów. Wniosek ten musi być złożony najpóźniej na 30 dni przed zakończeniem danego roku działalności organizacji.
 • Postanowienia dotyczące okresu wypowiedzenia członkostwa w organizacji (który nie może być krótszy niż 6 miesięcy) będzie określony w statucie, umowie lub innym akcie założycielskim organizacji producentów rolnych.
 

Ile mamy grup producentów w Polsce?

Według danych podanych przez ARiMR wynika, że w Polsce w lutym 2021 r. było zarejestrowanych 747 grup producentów. Najwięcej w woj. wielkopolskim, łódzkim, łódzkim, dolnośląskim i mazowieckim. 77 podmiotów zajmuje się sprzedażą mleka i produktów mleczarskich, a 57 sprzedażą żywca i mięsa. Inne grupy sprzedają wspólnie zboża, warzywa, owoce i przetwory. – Obserwując trendy w rozwoju grup producentów w Polsce, wskazać należy, że najwięcej grup producentów rolnych powstawało w regionach kraju, gdzie przeważają gospodarstwa większe i specjalistyczne, tj. głównie w zachodniej, centralnej, północnej i południowo-zachodniej Polsce. Najmniej grup producentów rolnych powstało w południowych regionach kraju, tj. na obszarach o największym rozdrobnieniu gospodarstw rolnych, w regionach mocno uprzemysłowionych oraz we wschodniej Polsce. Zauważyć należy także, że pomimo licznych korzyści wynikających z funkcjonowania w grupie producentów rolnych polscy rolnicy/producenci nadal nie wykazują szczególnego zainteresowania tą formą współdziałania – podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
 

Korzyści wynikające z uczestnictwa w grupie

 

ARiMR podaje szereg korzyści wynikających z uczestnictwa i tworzenia grup producentów rolnych. 
- sprzedaż produktów za pośrednictwem grupy producentów rolnych umożliwia podniesienie konkurencyjności gospodarstw, a w konsekwencji zwiększenie dochodów rolników, jak również zmniejszenie jednostkowych kosztów produkcji poprzez wspólną inwestycję w infrastrukturę użytkowaną przez wszystkich członków grupy, dla większego wolumenu produktów;
- dysponowanie przez grupę producentów rolnych większą i jednolitą partią towaru o wysokiej jakości zdecydowanie zwiększa rozpoznawalność produktu na rynku. Jednocześnie centralizacja sprzedaży oraz wspólne strategie marketingowe powodują znaczą redukcję kosztów związanych z działaniami promocyjnymi;
- wspólne działania producentów i silniejsze partnerstwo wzmacniają również ich pozycję w łańcuchu dostaw żywności przez m.in. lepszy monitoring rynku;
- grupa producentów rolnych zapewnia członkom ograniczenie liczby pośredników w transakcjach handlowych, jak również wspólny – hurtowy zakup środków obrotowych do produkcji (np. tańsze nawozy, środki ochrony roślin, transport);
- grupy producentów dają członkom możliwość lepszego kontaktu z odbiorcami gotowymi zapłacić wyższą cenę za produkty o ustalonych standardach jakościowych poprzez zapewnienie ciągłości dostaw określonej wielkości partii towaru;
- rolnicy zrzeszeni w grupie mają możliwość sprzedaży swoich produktów w ramach dużych jednorodnych partii towaru (pod względem odmiany, jakości, sposobu produkcji i przygotowania do sprzedaży), wymaganych przez skonsolidowanych odbiorców, co jest trudne w przypadku pojedynczego rolnika;
- wspólne przygotowywanie odpowiednich partii towarów (np. magazynowanie, suszenie, konfekcjonowanie, pakowanie i oznakowanie) znacznie przyspiesza proces wprowadzenia produktów na rynek;
- grupy producentów rolnych poprzez nawiązywanie trwałych powiązań handlowych z dużymi odbiorcami, zapewniają członkom stabilizację cen oraz dochodów z produkcji;
- podnoszenie jakości produktów, poprzez dostarczanie przez grupę odpowiednich zaleceń produkcyjnych, organizowanie szkoleń i doradztwa, kampanii reklamowych i promocyjnych bezpośrednio wpływają na kreowanie marki produktów i zwiększanie ich wartości handlowej.

Skąd wsparcie finansowe dla grup? 


Grupy producentów rolnych mają możliwość korzystania m.in. ze wsparcia w ramach działania:
-  „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” PROW 2014-2020, w ramach poprzedniej perspektywy finansowej PROW 2007-2013 z działania „Grupy producentów rolnych”.
- "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" PROW 2014-2020. Inwestycje realizowane przez grupy producentów rolnych obejmują niemal wyłącznie dwa sektory: sprzedaż hurtową zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt oraz sprzedaż hurtową owoców i warzyw.

dkol/MRiRW/ARiMR
fot. poglądowe


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)