Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Protest lekarzy weterynarii: nie można się godzić na taką stawkę godzinową!

Obrazek

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna apeluje do lekarzy wyznaczonych o niepodpisywanie na nowy rok umów na czynności zlecone przez powiatowych lekarzy weterynarii. Ma to być protest przeciwko niskim stawkom jakie oferuje rząd. Trwa też walka o wzmocnienie Inspekcji Weterynaryjnej. Do 2023 r. ma niej przybyć 2400 nowych miejsc pracy. Czy będą chętni na jej podjęcie?

wk13 grudnia 2021, 09:56

W Głównym Inspektoracie Weterynarii doszło do spotkania na temat wynagrodzeń dla lekarzy weterynarii z Inspekcji Weterynaryjnej oraz wyznaczonych lekarzy weterynarii. Wzięli w nim udział Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk oraz przedstawiciele organizacji reprezentujących środowisko lekarzy weterynarii.

Nowe etaty

Z informacji przekazanych po spotkaniu przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej od 1 stycznia 2022 r. zakłada się wzrost zatrudnienia w IW wysokości 604 etatów na całą Polskę. Z kolei w połowie roku 2022 mają zostać przyznane środki na wzrost wynagrodzeń w wysokości około 35 mln w skali kraju. Kolejny wzrost zatrudnienia od października 2022 r. planowany jest na około 900 etatów. Następne zwiększenie zatrudnienia ma odbyć się 1 stycznia 2023 r. i obejmować również około 900 etatów.

Apel o niepodpisywanie umów

1 lipca 2022 rząd planuje znowelizować ustawę o Inspekcji Weterynaryjnej. Wtedy też zmienią się stawki wynagrodzeń dla lekarzy wyznaczonych przez powiatowych lekarzy weterynarii. Pytanie czy lekarze wyznaczeni będą chcieli czekać tak długo.

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna zwróciła się bowiem właśnie z apelem do lekarzy wyznaczonych, aby nie podpisywali od przyszłego roku umów z powiatowymi lekarzami weterynarii. Samorząd lekarzy weterynarii uznał, że wyczerpał już wszystkie przewidziane przepisami prawa możliwości oddziaływania na ministerstwo rolnictwa mające na celu urealnienie stawek wynagrodzenia lekarzy weterynarii za czynności wykonywane na zlecenie powiatowych lekarzy weterynarii. - Zarówno wcześniejsze jak i obecne negocjacje nie przynoszą oczekiwanego przez nas skutku, a wręcz przeciwnie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi co jakiś czas przedstawia różne propozycje, niemające nic wspólnego ze sprawiedliwą i konieczną z punktu widzenia interesu państwa i jego obywateli, chęcią właściwego wynagradzania pracy lekarzy weterynarii w zakresie bezpieczeństwa żywności i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego. Działania decydentów szczebla centralnego są w ocenie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej podejmowanymi na zwłokę, działaniami pozornymi, które całkowicie lekceważą rolę naszej grupy zawodowej i jej znaczenie w weterynaryjnej ochronie zdrowia publicznego – czytamy w apelu.

Zdaniem Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej nie można dalej godzić się na wykonywanie pracy za 9,30 zł za godzinę oraz dofinansowywanie budżetu państwa do używania samochodów prywatnych do wykonywania czynności urzędowych za 0,8358 zł za km. Sprzeciw budzi też coraz częstsza praktyka wykonywania czynności lekarsko-weterynaryjnych przez osoby, które nie są weterynarzami. Stąd apel o czynny protest i powstrzymanie się, do odwołania, od zawierania umów z powiatowymi lekarzami weterynarii na wykonanie w roku 2022 czynności urzędowych.

- Jednocześnie Rada Krajowa zwraca się do powiatowych lekarzy weterynarii w całej Polsce o nie wywieranie presji na lekarzy urzędowych do zawierania tych umów, jak to miało miejsce w przeszłości – napisano w apelu.
wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)