Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

PROW: ciekawa oferta dla hodowców świń

Obrazek

Jest nareszcie ostateczna wersja zmian w programie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze”, z którego dotychczas można było uzyskać dofinansowanie na budowę ogrodzenia chlewni czy budowę niecki dezynfekcyjnej. Teraz zakres inwestycji ma być szerszy.

Grzegorz Ignaczewski21 grudnia 2020, 14:47

Opublikowane w ubiegłym tygodniu rozporządzenie przewiduje, że do kosztów kwalifikowanych w tym poddziałaniu będzie można zaliczyć również takie inwestycje jak:

  • przebudowa lub remont pomieszczenia w chlewni lub w budynku gospodarskim funkcjonalnie powiązanym z chlewnią, tak aby w tym pomieszczeniu było możliwe zdezynfekowanie się osób, które zajmują się obsługą świń, w tym zakup i montaż urządzeń do dezynfekcji obuwia, szaf do przechowywania odzieży roboczej, umywalek lub pryszniców, wraz z zakupem i montażem instalacji technicznej,
  • budowie lub przebudowie magazynu do przechowywania słomy dla świń, w przypadku chowu lub hodowli świń na ściółce, o pojemności dostosowanej do liczby świń w gospodarstwie i zapotrzebowania tych świń na słomę,
  • zakup i posadowienie na nieruchomości silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie, o pojemności dostosowanej do liczby świń w gospodarstwie i zapotrzebowania tych świń na paszę.


Magazyn na słomę

W przypadku budowy magazynów na słomę, wprowadzono dodatkowe wymagania. Przepisy określają między innymi, że dofinansowaniu może podlegać magazyn o powierzchni powyżej 35 m2 oraz rozpiętości konstrukcji większej niż 4,80 m, który  obowiązkowo musi być wyposażony w dwie zamykane bramy wjazdowe oraz dwa zamykane wejścia. Dostęp do takiego magazynu musi być zabezpieczony ogrodzeniem wykonanym zgodnie z wymaganiami bioasekuracji (wysokości co najmniej 1,5 m, na podmurówce lub z wkopanym krawężnikiem). Ponadto rozporządzenie precyzuje, że podłoże magazynu powinno być stabilne i wytrzymałe: betonowe monolityczne lub prefabrykowane, lub żelbetowe, w zależności od sposobu planowanej komunikacji wewnątrz magazynu, uniemożliwiające przedostawanie się gryzoni lub szkodników do magazynu. Otwory dla okien uchylnych (jeżeli zostały zamontowane) lub otwory wentylacyjne, lub szczeliny muszą być zabezpieczone siatką metalową o oczkach o średnicy nie większej niż 1 cm lub w inny sposób, który uniemożliwi przedostawanie się gryzoni, szkodników oraz dzikich zwierząt do magazynu. Ściany boczne i szczytowe magazynu musza być posadowione na fundamentach lub podłożu żelbetowym i połączone z dachem w sposób uniemożliwiający przedostawanie się gryzoni, szkodników oraz dzikich zwierząt. Wejścia i wjazdy do magazynu trzeba zabezpieczyć przed przedostawaniem się gryzoni, szkodników oraz dzikich zwierząt.

Jest jeszcze jeden warunek: każdy taki magazyn musi mieć jedną bramę wjazdową przeznaczoną do wwozu słomy do magazynu, a drugą do odbierania słomy z magazynu.


Nabór wkrótce

Dofinansowanie w tym programie może wynieść maksymalnie 100 tys. zł na gospodarstwo i co ważne, może wynieść nawet 80% kosztów kwalifikowalnych. Nabór wniosków w tym programie planowany jest jeszcze na grudzień br.

gi, Fot. ClaasPicture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)