Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

PROW: Rozpoczął się wyścig po 60 tys. zł premii

Obrazek

Obok "modernizacji gospodarstw" i premii dla młodych rolników to działanie wzbudza największe zainteresowanie rolników. Chętnych jest wielu i nie dla wszystkich z pewnością starczy funduszy, ale – tak czy inaczej – walka o 60 tys. zł premii dla właścicieli małych gospodarstw się rozpoczęła.

Grzegorz IgnaczewskiBartłomiej Czekała30 marca 2017, 12:18

Od dziś Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje od rolników wnioski o przyznanie pomocy na restrukturyzację małych gospodarstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór wniosków potrwa do 28 kwietnia br.

Wielu chętnych na 60 tys. zł premii

Na uruchomienie tego programu czeka wielu rolników. Choć za 60 tys. złotych trudno w gospodarstwie przeprowadzić rewolucyjne zmiany, rozsądnie zainwestowane z pewnością przydadzą się wielu rolnikom. Tym bardziej że pieniądze te można wydać w dość szerokim zakresie, a uzyskanie pomocy nie wymaga właściwie wkładu własnego. Przyjrzyjmy się więc zasadom przyznawania tej pomocy.

Kto może się starać o premię?

Premia na restrukturyzację małego gospodarstwa może być przyznana rolnikowi lub jego małżonkowi, który:

  • posiada gospodarstwo rolne o powierzchni przynajmniej 1 ha gruntów rolnych, lub nieruchomość służącą do prowadzenia działu specjalnego,
  • wielkość ekonomiczna gospodarstwa (lub działu specjalnego) jest mniejsza niż 10 tys. euro (patrz kalkulator wielkości ekonomicznej na www.topagrar.pl),
  • jest ubezpieczony w KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik albo małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie prowadził innej działalności.

Tyle teoria – a w praktyce kto na taką pomoc może liczyć? Warunek wcześniejszego ubezpieczenia w KRUS w zasadzie wyklucza dwuzawodowców, choć po uzyskaniu pomocy nikt nie zabrania beneficjentowi podjęcia dodatkowego zatrudnienia. Próg 10 tys. euro wielkości ekonomicznej w zasadzie eliminuje gospodarstwa z produkcją zwierzęcą (4–5 krów z odchówkiem już przekracza ten limit), czy warzywniczą (ok. 2,5 ha warzyw gruntowych).

Jak ARiMR wypłaci pomoc?

W przypadku przyznania pomocy, będzie ona wypłacana w dwóch ratach:

  • najpierw 80% premii,
  • kolejne 20% po zrealizowaniu założonych w biznesplanie inwestycji.

Rolnik na restrukturyzację swojego gospodarstwa będzie miał 3 lata. W tym czasie wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna wzrosnąć do co najmniej 10 tys. euro oraz o co najmniej 20% w stosunku do wielkości z roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy.

Gdzie rolnicy mogą składać wnioski?

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby bądź wysłać wniosek rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku o dotrzymaniu terminu złożenia wniosku decyduje data nadania.     bcz, giPicture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)