Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Przedłużenie zakazu sprzedaży ziemi państwowej – dziś odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu

Obrazek

Sejm zrobił pierwszy krok do przedłużenia o kolejne 5 lat zakazu sprzedaży państwowych gruntów rolnych. Dzierżawa ma pozostać podstawową formą zagospodarowania państwowego zasobu. 

wk15 marca 2021, 15:34

Sejmowa komisja rolnictwa odbyła dzisiaj pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

- 30 kwietnia upłynie okres na jaki wstrzymano sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W MRiRW opracowaliśmy projekt z intencją przedłużenie wstrzymania sprzedaży ziemi z ZWRSP o kolejne pięć lat – tłumaczył posłom wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński.


Dzierżawa to podstawa

Oznacza to, że sprzedaż zostałaby wstrzymana do 30 kwietnia 2026 r. - Chodzi o zasadę, że dzierżawa jest podstawową metodą rozdysponowania ZWRSP. Taka formułą cieszy się dużym zainteresowaniem rolników indywidulanych ponieważ stwarza możliwość dogodnego sposobu użytkowania ziemi i budynków. I nie wymaga od dzierżawców angażowania znaczących środków finansowych – kontynuował wiceminister Sz. Giżyński.

W opinii MRiRW dzięki wstrzymaniu w 2016 r. sprzedaży nieruchomości z ZWRSP osiągnięty został zamierzony cel jakim było zahamowanie wzrostu cen gruntów z ZWRSP oraz ustanowienie dzierżawy podstawową formą rozdysponowania państwowych nieruchomości rolnych z ZWRSP. Wstrzymanie sprzedaży nieruchomości przeciwdziałało także wykupywaniu nieruchomości rolnych przez podmioty, które nie gwarantowały – zgodnego z interesem społecznym – wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze.
Według danych na 31 grudnia 2020 r., obszar gruntów pozostających w państwowym zasobie wynosił ogółem ponad 1,3 mln ha, z czego grunty oddane w dzierżawę stanowiły ponad 1,0 mln ha.


Wyłączenie gruntów inwestycyjnych

W opracowanym projekcie utrzymano zasadę, zgodnie z którą wstrzymanie sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład ZWRSP nie dotyczy nieruchomości przeznaczonych na cele nierolne, czyli tzw. nieruchomości inwestycyjnych (na sprzedaż takich nieruchomości nie jest zatem i nie będzie również dalej wymagane uzyskanie przez Dyrektora Generalnego KOWR zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi).


Głos opozycji

Podczas dyskusji opozycja zwróciła uwagę, że obecne przepisy ustawy są momentami zbyt daleko idące. - Jeżeli chodzi o obrót prywatny to ustawa jest zbytnio restrykcyjny i ingeruje w transakcje kupna i sprzedaż ziemie niepotrzebnie głęboko. W okresie obowiązywania ustawy średnia cena 1 hektara w obrocie prywatnym wzrosła o kilkadziesiąt procent. Dla wielu gospodarstw jest to barierą nie do przekroczenia, bo powiększenie gospodarstwa o działki w tej cenie nie gwarantuje zysku z gospodarstwa – mówił w Sejmie poseł Mirosław Maliszewski z Koalicji Polskiej, którego zdaniem niezbędne jest zwiększenie poziomu, od którego zaczyna się interwencja państwa w obrocie prywatnym.

Posłowie pytali także dlaczego Sejm ponownie musi pracować nad ustawą w ekspresowym tempie. – Dlaczego my tę ustawę procedujemy w ostatniej chwili. Nie szanujemy Prezydenta nie dając mu ustawowych 21 dni na zapoznanie się z tą ustawą i jej podpisanie. Także Senat ma 30 dni. Od 4 lat wiedzieliśmy, że 30 kwietnia grunty rolne tracą ochronę. Może coś jest na rzeczy, bo jest dużo artykułów i deweloperzy będą się cieszyli – dopytywał poseł niezależny Jarosław Sachajko. 
 
Opozycja zwróciła także uwagę, że dzierżawa nie do końca zastąpiła sprzedaż jak planował rząd.

– Rocznie sprzedawało się od 100 do 120 tys. ha Tymczasem w 2016 r. KOWR wydzierżawił rolnikom tylko 60 tys. ha. W kolejnych latach było coraz gorzej – mówiła posłanka Dorota Niedziela z Koalicji Obywatelskiej.

Ustawa został skierowana do dalszego procedowania. Poseł sprawozdawcą został Kazimierz Gwiazdowski z Prawa i Sprawiedliwości. wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)