Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Przedżniwne 
szacowanie szkód

Obrazek

Nawet jeśli dzika zwierzyna wyrządziła szkody w uprawach zimą bądź wiosną, ostateczny rozmiar strat i wysokość odszkodowania jest ustalana właśnie w żniwa, a konkretnie najpóźniej na dzień przed wjechaniem kombajnu na pole.

28 lipca 2015, 11:36

Gdy w uprawach zbóż, kukurydzy, buraków zwierzyna łowna (dzik, jeleń, sarna, łoś) wyrządzą szkody, rolnik ma trzy dni na powiadomienie właściwego koła łowieckiego o zaistniałym fakcie. Ważne, aby zrobił to na piśmie, doręczając dokument osobiście lub wysyłając go listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W ciągu siedmiu dni przedstawiciel koła (tak przynajmniej stanowi obowiązujące prawo) powinien dokonać oględzin i sporządzić protokół z tzw. szacowania wstępnego. Wtedy nie ustala się ostatecznego rozmiaru szkody ani kwoty odszkodowania. Czynność ta jest zarezerwowana dla szacowania ostatecznego, które odbywa się tuż przed zbiorem roślin z pola. Poniżej wskazujemy punkty, na które rolnik musi zwrócić uwagę podczas szacowania ostatecznego po to, aby zminimalizować ryzyko nierzetelnego ustalenia wartości rekompensaty za powstałe szkody.  jb

Fot. Bromberek

Więcej przeczytasz w najnowszym, sierpniowym wydaniu "top agrar Polska" od str. 32.

Nie masz jeszcze prenumeraty? Możesz ją zamówić korzystając z tego Formularza.Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)