Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Przetwórstwo: Problemem jest nie tylko podatek

Obrazek

Przetwórstwo i sprzedaż przetworzonych produktów bezpośrednio z gospodarstwa mogłyby podratować budżet niejednej rolniczej rodziny. Jednak wciąż nie ma pomysłu, jak prawnie uregulować taką działalność od strony podatkowej, jak i wymagań sanitarnych.

Grzegorz Ignaczewski31 października 2016, 08:32

Problem jest dość skomplikowany. Rolnicy mogą sprzedawać swoje produkty w ramach tzw. sprzedaży bezpośredniej, ale możliwość ta dotyczy jedynie produktów nieprzetworzonych – warzyw, owoców, jaj czy surowego mleka. Wielu chciałoby pójść krok dalej i przetwarzać na małą skalę surowce wytworzone w gospodarstwie.

I tu pojawia się problem, ponieważ po pierwsze – działalność taka była dotychczas traktowana jako działalność gospodarcza, a więc wymaga rejestracji i opodatkowania na takich samych zasadach, jak mała firma, a z drugiej strony podlega kontroli kilku inspekcji nadzorujących produkcję i obrót żywnością. Każda z nich ma swoje normy, których spełnienie wymagałoby niejednokrotnie kosztownych inwestycji, przekraczających spodziewane zyski. Jak zatem pozwolić rolnikom legalnie przetwarzać ich produkty i jednocześnie nie zrujnować ich działalności podatkami i kontrolami?

Ryczałt podatkowy

Próbę uregulowania prawnego kwestii sprzedaży produktów przetworzonych z gospodarstw rolnych podjął już poprzedni rząd. Od 1 stycznia br. jest możliwość prowadzenia przetwarzania produktów z własnego gospodarstwa i sprzedaży żywności przetworzonej bez konieczności rejestrowania firmy, a jedynie przy obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 2% od wartości sprzedanych produktów przetworzonych (tzw. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

Więcej przeczytasz w listopadowym wydaniu "top agrar Polska" od str. 40.Newsletter rynkowy
Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)