Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Przyszłość rolnictwa ekologicznego w Polsce – debata w Senacie

Obrazek
Rząd zapowiada nową ustawę o rolnictwie ekologicznym, której celem będzie  realizacja unijnej strategii „Od pola do stołu”. Bruksela zakłada ambitny plan  wprowadzenie eko-upraw na 25% powierzchni upraw Unii Europejskiej. Jak będzie w Polsce?  
wk12 maja 2021, 13:22
Podczas posiedzenie senackiej komisji rolnictwa przedstawiono najważniejsze wnioski dotyczące przyszłości rolnictwa ekologicznego w Polsce. 

- Najważniejszą rzeczą, którą trzeba zrobić w najbliższym czasie to wyznaczenie krajowego celu rozwoju rolnictwa ekologicznego biorąc pod uwagę cel europejski wyznaczony w dwóch europejskich strategiach „Na rzecz bioróżnorodności” oraz „Od pola do stołu”, czyli 25% powierzchni upraw ekologicznych do 2030 r. w Unii Europejskiej – mówiła w Senacie Dorota Metera z firmy Bioekspert. 
Jej zdaniem dla Polski, która jest piątym od końca krajem jeżeli chodzi o powierzchnię upraw rolnictwa ekologicznego, realizacja takiego ambitnego celu byłaby bardzo trudna. Dlatego trzeba wyznaczyć cel, który jest możliwy do osiągnięcia. 

– Średnia w Unii Europejskiej jest 8,5% dlatego Polskę powinno być stać na osiągnięcie tej średniej – dodała D. Metera. 

Długa lista priorytetów

Następnie wymieniono kolejne działania, które powinny być podjęte przez MRiRW. 
aktualizacja Ramowego Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego zgodnie z unijnymi wymogami, 
usuwanie sztucznych barier w rozwoju,  
powołanie departamentu rolnictwa ekologicznego w MRiRW, 
ochrona interesów rolników indywidualnych przez opracowanie zasad postępowania w przypadku zniesienia środków ochrony roślin z sąsiadujących upraw konwencjonalnych, opracowanie zbioru dobrych praktyk
przeprowadzenie kampanii promującej polską żywność ekologiczną, którą można kupić w krótkich łańcuchach dostaw, obecnie zapotrzebowanie konsumentów jest bowiem zaspokajane przez produkty zagraniczne, 
stosowanie zielonych zamówień publicznych w żywieniu zbiorowym, czyli preferencje żywności ekologicznej np. w stołówkach przedszkolnych i szkolnych
wprowadzenie przedmiotu „rolnictwo ekologiczne” w szkołach podległych MRiRW   


Działania rządu 


W odpowiedzi wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik poinformował, że trwają właśnie prace nad ustawą o rolnictwie ekologicznym. Będzie ona zawierać następujące elementy: 
mechanizmy wsparcia do wykorzystania żywności ekologicznej w przedszkolach i szkołach,
poszerzenie systemu dopłat do wykorzystania materiału siewnego ekologicznego, wprowadzenie ułatwień do wykorzystania nawozów dopuszczonych do stosowania w innych państwach członkowskich, 
uruchomienie jednolitego wykazu wszystkich producentów ekologicznych 
ułatwienia w nabywaniu uprawnień inspektora ekologicznego.

Jednocześnie MRiRW już podjęło działania zmierzające do podniesienia stawek płatności jakie otrzymują rolnicy ekologiczni średnio o 27%. Opublikowano szereg metodyk rolnictwa ekologicznego oraz przeprowadzono kampanię skierowaną do przedszkoli mającą na celu poprawę rozpoznawalności logo rolnictwa ekologicznego oraz wyjaśniające czym jest rolnictwo ekologiczne. Resort rolnictwa poszerzył także listę środków ochrony roślin do produkcji ekologicznej oraz przeprowadził konkurs na najlepszego doradcę rolnictwa ekologicznego.  

- Wiele tych wniosków, które państwo składaliście są w trakcie realizacji albo były realizowane. Przy ministrze rolnictwa działa od lata Rada ds. Rolnictwa Ekologicznego, która skupia ekspertów z różnych dziedzin. Rada jest konsultowana w zakresie zmian i aktów prawnych – zapewnił wiceminister R. Bartosik. 


Cel UE, nie Polski 

W nawiązaniu do zawartego w unijnych strategiach celu wprowadzenia eko-upraw na 25% powierzchni resort rolnictwa wyjaśnił, że jest to cel całej Unii Europejskiej. - Nie ma jeszcze stanowiska na ile ten cel ma być realizowany przez poszczególne kraje. Ten cel będziemy określać. Znajdzie się w Planie Strategicznym albo w dokumencie wewnątrz krajowym - wyjaśnił wiceminister R. Bartosik. 


Środki na przetwórstwo w KPO


Przedstawiciel MRiRW zapewnił także, że w Krajowym Planie Odbudowy znajduje się dużo środków na przetwórstwo i będą one przeznaczone w dużym stopniu na rolnictwo ekologiczne. Zapowiedział też przeprowadzenie szkoleń dotyczących eko-rolnictwa w szkołach nadzorowanych przez resort rolnictwa.  
wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)