Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Pszczelarstwo systematycznie się rozwija

Obrazek
78 mln złotych wydamy w najbliższych dwóch latach na Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa. To kontynuacja działań podjętych kilkanaście lat temu. W ich wyniku systematycznie rośnie liczba pszczół w kraju. 
wk7 lutego 2021, 12:57
O sprawę liczebności pszczół w kraju zapytali ministerstwo rolnictwa posłowie Jarosław Sachajko i Paweł Szramka, którzy zwrócili uwagę, że od lat osiemdziesiątych XX wieku do chwili obecnej trwa walka pszczelarzy i naukowców z warrozą, która nie przyniosła spodziewanych rezultatów. 

– Obok naturalnych metod zapobiegania warrozie, w jej leczeniu stosuje się preparaty chemiczne. Są one podawane w postaci pasków wieszanych w ulach, w postaci dymu ze spalania lub odparowywania środków przeciw roztoczom (środków warrobójczych) lub w postaci oprysków roztworami zawierającymi substancje czynne. Choroba potrafi jednak w ciągu kilku lat uodpornić się na te akarycydy. Stosowanie kwasów organicznych, takich jak kwas mrówkowy, kwas mlekowy i kwas szczawiowy nie prowadzi wprawdzie do nabrania oporności na te kwasy przez pasożyta, jest jednak pracochłonne i zależne od warunków atmosferycznych oraz od stadium rozwoju rodziny pszczelej – napisali posłowie J. Sachajko oraz P. Szramka, którzy zapytali resort rolnictwa o dostępność leków na warozzę oraz jak zmieniała się liczebność pszczół na przestrzeni ostatnich 10 lat. 

W odpowiedzi MRiRW wymieniło kilkanaście dostępnych na polskim i unijnym rynku produktów leczniczych weterynaryjnych do zwalczania warrozy. Ale jednocześnie zwrócono uwagę, że pod względem liczebności pni pszczelich, w 2016 r. Polska awansowała z szóstego na trzecie miejsce w Unii Europejskiej. A dzięki zaangażowaniu pszczelarzy oraz przy udziale środków finansowych dostępnych w ramach programów pszczelarskich, liczba pni pszczelich w Polsce systematycznie wzrasta:

2010 r. - 1 126  liczba pni pszczelich
2011 r. - 1 246 liczba pni pszczelich
2012 r. - 1 280 liczba pni pszczelich
2013 r. - 1 344 liczba pni pszczelich
2014 r. - 1 386 liczba pni pszczelich
2015 r. - 1 448  liczba pni pszczelich
2016 r. - 1 504  liczba pni pszczelich
2017 r. - 1 552 liczba pni pszczelich
2018 r. - 1 633 liczba pni pszczelich
2019 r. - 1 678  liczba pni pszczelich.

– Do najważniejszych przyczyn wzrostu populacji pszczół w Polsce należy zaliczyć sprzyjające warunki prowadzenia gospodarki pasiecznej oraz duży popyt (znacznie przewyższający podaż) na produkty pszczele. Biorąc pod uwagę sprzyjające warunki prowadzenia gospodarki pasiecznej należy również brać pod uwagę, relatywnie duże wsparcie tej działalności środkami publicznymi oraz powszechna jego dostępność – napisała w odpowiedzi wiceminister rolnictwa Anna Gembicka. 

Polska od 2004 r. opracowuje programy wsparcia pszczelarstwa. W ramach realizacji Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020-2022 refundacji podlegają, między innymi, koszty:

szkoleń i konferencji pszczelarskich (refundacja 100%);
zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego (miodarek, odstojników, dekrystalizatorów, stołów do odsklepiania plastrów, suszarek do suszenia obnóży pyłkowych, topiarek do wosku, urządzeń do kremowania miodu, refraktometrów, wózków ręcznych do transportu uli, wialni do pyłku, uli lub ich elementów, sprzętu do pozyskiwania pierzgi) (refundacja nie więcej niż 60% ceny jednostkowej);
zakupów produktów leczniczych warrozobójczych – refundacja nie więcej niż 90%;
zakupu przyczep (lawet) do przewozu uli, wag pasiecznych, ładowarek, mini ładowarek, wózków samojezdnych, urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli (refundacja nie więcej niż 60% ceny jednostkowej);
zakupu matek pszczelich o znanej wartości użytkowej, pakietów oraz odkładów pszczelich z takimi matkami – refundacja nie więcej niż 70% ceny jednostkowej;
analiz właściwości fizyko-chemicznych oraz analizy pyłkowej miodu – refundacja 100%

Środki finansowe przeznaczane na realizację programów wsparcia pszczelarstwa w Polsce w ostatnich latach istotnie wzrosły. Roczny budżet programu pszczelarskiego w 2019 r. wyniósł blisko 25 mln zł (50% środki UE i 50% środki krajowe), w 2020 r. wyniósł prawie 34 mln zł, a na 2021 r. (uwzględniając środki okresu przejściowego) budżet przewidywany jest w kwocie około 44 mln zł.

- Nie bez znaczenia dla wzrostu populacji pszczół w Polsce jest duży popyt na produkty pszczele. Głównym produktem pszczelim, stanowiącym 90% produkcji pasiecznej, jest miód. Średnia roczna produkcja miodu z ostatnich 10 lat wynosi 18,7 tys. ton. Głównym kanałem dystrybucji miodu krajowego w Polsce jest sprzedaż bezpośrednia i detaliczna – 87,7% całej produkcji. W tym kanale dystrybucji również są najwyższe ceny miodu. Podobnie jak w innych krajach UE, pszczelarze jedynie w 60% są w stanie zaspokoić zapotrzebowanie rynku na miód krajowy – podsumowała wiceminister Anna Gembicka. 
wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)