Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Minister Puda: pandemia zagraża rynkom rolnym

Minister rolnictwa Grzegorz Puda ocenia, że w razie pogorszenia się sytuacji na rynkach rolnych w wyniku pandemii, KE powinna podjąć skup interwencyjny, wprowadzić dopłaty do prywatnego przechowywania i zapewnić wsparcie finansowe dla producentów rolnych.

Kamila Szałaj17 listopada 2020, 17:29
Dziś odbyła się wideokonferencja ministrów UE ds. rolnictwa i rybołówstwa Agrifish.  Wzięli w niej udział minister rolnictwa Grzegorz Puda i wiceminister Anna Gembicka.

Temat rozmów dotyczył głównie wpływu pandemii na sytuację na rynkach rolnych. Polski minister rolnictwa zauważył, że pandemia zagraża rynkom rolnym: wprowadzane są kolejne restrykcje skutkujące przerwaniem łańcuchów dostaw i rośnie liczba zakażeń koronawirusem. 

- W tej sytuacji powstaje realne zagrożenie dla ograniczenia zdolności przerobowych, a nawet całkowitego zamknięcia zakładów uboju i przetwórstwa mięsa czy też zakładów mleczarskich – ocenił Puda, cytowany w komunikacie resortu rolnictwa. 

Jego zdaniem należy utrzymać lub ponownie zastosować rozwiązania wypracowane w czasie pierwszej fali kryzysu spowodowanego COVID-19, w szczególności zapewniające płynność przepływów handlowych.

- W przypadku pogorszenia się sytuacji na rynkach rolnych, KE powinna podjąć skup interwencyjny, wprowadzić dopłaty do prywatnego przechowywania i zapewnić wsparcie finansowe producentów rolnych – powiedział minister.

Puda podczas wideokonferencji poinformował Radę, że w Polsce szczególnie trudna sytuacja panuje na rynku wieprzowiny, gdzie ceny utrzymują się na poziomie poniżej progu referencyjnego. Rynek ten znajduje się pod silną presją cenową spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. 

- Rolnicy utrzymujący świnie na obszarach objętych restrykcjami weterynaryjnymi, oprócz niższych cen oferowanych przez zakłady mięsne, mają trudności ze sprzedażą świń stwierdził Puda.  

Koronawirus u norek w Danii


Jednym z punktów obrad była także kwestia wykrycia koronawirusa u norek na duńskich fermach. Tamtejszy minister rolnictwa przedstawił sytuację.

- Ze względu na dynamiczną sytuację epizootyczną w odniesieniu do zakażeń norek tym wirusem w niektórych państwach członkowskich konieczna jest spójna strategia działania, oparta o solidne podstawy naukowe w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 w państwach członkowskich UE – ocenił Puda.

W Polsce na razie nie wykryto zakażeń tym wirusem u norek.

Wpływ Brexitu na rynki rolne


Minister Grzegorz Puda zwrócił uwagę na sytuację związaną z brexitem. W Polsce jego skutki mogą być najbardziej odczuwalne na rynkach mięsa drobiowego i wołowiny. Pośrednio mogą one jednak dotknąć również innych segmentów sektora rolno-żywnościowego. 

– Wobec tego Komisja Europejska powinna przygotować plan działań zapobiegających destabilizacji rynków rolnych, wykorzystując w pełni możliwości prawne – powiedział Minister Puda.

Umowa UE-Mercosur zagrożeniem dla unijnego rolnictwa


Podczas debaty poruszono także kwestię umowy stowarzyszeniowej UE-Mercosur i jej wpływu na unijną branżę rolną. Polski minister, podobnie jak większość szefów resortów rolnictwa w UE, uważa, że umowa ta może spowodować pogorszenie bilansu handlowego UE oraz obniżkę cen produktów rynkowych znajdujących się już obecnie pod presją, takich jak wołowina, etanol, cukier i drób.

ASF w Europie: zredukować ograniczenia w handlu


W części dotyczącej sytuacji z ASF, ministrowie Polski i Czech ocenili, że w obliczu rosnącej ilości państw UE dotkniętych ASF konieczne jest zacieśnienie współpracy między państwami członkowskimi i Komisją Europejską oraz zastosowanie rygorystycznych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby na terenie UE. 

- Priorytetem powinna być ochrona gospodarstw trzody chlewnej poprzez skuteczne środki bioasekuracji, aby zapobiec wprowadzaniu ASF do gospodarstw. Ponadto występowanie ASF u dzików ma daleko idące konsekwencje dla gospodarstw hodowlanych i przetwórstwa w postaci ograniczeń w handlu mięsem wieprzowym i produktami wieprzowymi. Jeżeli zasady bioasekuracji są ściśle przestrzegane, a system wczesnego wykrywania jest w pełni funkcjonalny ograniczenia te powinny być znacznie złagodzone, w przypadku wystąpienia ASF tylko u dzików, gdy nie ma ognisk w gospodarstwach trzody chlewnej – ocenili szefowie polskiego i czeskiego resortu rolnictwa.

Ich zdaniem należy wprowadzić system pomocy dla gospodarstw i firm przetwórczych i zredukować ograniczenia w handlu do absolutnego minimum. 

Poza tym Polska i Czechy zaapelowały do Komisji Europejskiej o wsparcie dalszych skoordynowanych wysiłków państw członkowskich w zwalczaniu ASF, a także o złagodzenie obciążeń administracyjnych związanych ze środkami i systemem współfinansowania.


ksz, oprac. na podst. MRiRW


Picture of the author
Autor Artykułu:Kamila Szałaj
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)