Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Rada Młodych Rolników - co to za zespół i kto go tworzy?

Obrazek

Resort rolnictwa, na czele z ministrem Kowalczykiem uważa, że głos młodych rolników jest ważny. W związku z tym utworzono Radę Młodych Rolników, która będzie stanowić organ pomocniczy resortu. Było juz pierwsze posiedzenie. Kto ją tworzy i jakie zadania mają członkowie? 

Dorota Kolasińska25 maja 2022, 12:54

Powołanie Rady Młodych Rolników przy MRiRW to dobra prognoza na przyszłość. (…) Ważną obecnie kwestią jest wykorzystanie nowoczesnych technologii w rolnictwie, np. paszportyzacja żywności czy system satelitarnego monitorowania upraw. Niezbędne jest więc, aby było to uwzględnione w programie szkół rolniczych, a następnie kontynuowane na uczelniach – powiedziała sekretarz stanu Anna Gembicka. Z kolei Henryk Kowalczyk podczas powołania rady podkreślił, że "głos młodych jest ważny i powinien liczyć się w rolnictwie. Ich punkt widzenia jest zupełnie inny i bardzo potrzebny, szczególnie przy projektowaniu polityki rolnej na przyszłość". 

Do składu Rady Młodych Rolników należy 21 członków:

  • jeden pracownik naukowy,
  • siedmiu studentów z uczelni rolniczych w Lublinie, Warszawie, Bydgoszczy i Wrocławiu,
  • uczniowie i uczennice prowadzonych przez Ministra Rolnictwa szkół rolniczych w Golądkowie, Studzieńcu, Radomiu, Suwałkach, Sichowie Dużym, Widzewie, Starym Lubiejewie, Różańcu, Gołotczyźnie, Bielsku Białej, Głubczycach, Sokołowie Podlaskim i Zduńskiej Dąbrowie.

Na przewodniczącego Rady wybrano Tomasza Stańczaka, który jest uczniem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie, a jego zastępcą Marcin Wojciechowski, uczeń Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach.

Jakie funkcje będzie pełnić Rada Młodych Rolników?

Zadaniami Rady będzie m.in. udział w konsultowaniu strategicznych i programowych dokumentów związanych z polityka rolną, inicjowanie nowych rozwiązań systemowych, które pomogą polskiemu rolnictwu sprostać wymogom cyfrowej rzeczywistości, wdrożenie nowoczesnych technologii, pośredni wpływ na uatrakcyjnienia polskiej wsi jako miejsca do pracy i życia młodych aktywnych, chcących się rozwijać ludzi.

Resort rolnictwa zamierza podpisać list intencyjny z uczelniami wyższymi zrzeszonymi w Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych, aby podjąć współpracę na rzecz rozwoju rolniczych i przyrodniczych dyscyplin nauki poprzez m.in.:

  • badania naukowe ukierunkowane na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w gospodarce,
  • promocje wiedzy oraz nowoczesnego kształcenia kadr dla potrzeb rolnictwa i produkcji żywności.
  • podniesienie jakości kształcenia w szkołach rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • rozwój badań naukowych w dyscyplinach rolniczych i przyrodniczych oraz wdrożeniu ich efektów w gospodarce rolno-żywnościowej.

Ponadto w resorcie rolnictwa powstaje dokument pod nazwą „Strategia kształcenia rolniczego w szkołach rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do 2027 roku” i tym samym zaprosiła Radę Młodych Rolników do uczestnictwa w pracach nad tą strategią. 

oprac. dkol/nmm

Fot. MRIRWPicture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)