Raport Komisji Europejskiej o stosowaniu środków ochrony roślin

Raport Komisji Europejskiej o stosowaniu środków ochrony roślin

Komisja Europejska wezwała dziś państwa członkowskie Wspólnoty do bardziej zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin. To efekt wniosków z najnowszego raportu o sytuacji w tym zakresie w 28 krajach UE.

r e k l a m a

W przedstawionym dziś sprawozdaniu na temat wdrożenia dyrektywy w sprawie zrównoważonej ochrony zdrowia roślin władze brukselskie odniosły się do postępów poczynionych przez kraje UE w tej dziedzinie. W raporcie m. in. zaleca się zabronienie rozpylania lub rozpylania środków ochrony roślin ze statkami powietrznymi we wszystkich państwach członkowskich. Zdaniem Komisji, takie zezwolenia należy wydawać tylko na ściśle określonych warunkach. Należy również zabronić lub zminimalizować stosowanie ŚOR w parkach publicznych, placówkach sportowych oraz na terenie szpitali i szkół.

Ponadto Komisja odnotowuje w swoim sprawozdaniu, że istnieją trudności z oceną ochrony środowiska wodnego lub niektórych innych obszarów przestrzeni publicznej, takich jak np. parki, ponieważ większość krajowych planów działania nie ma wymiernych celów. Ponadto nadal występuje niewystarczające wdrożenie zintegrowanej ochrony roślin w państwach członkowskich, chociaż od 2009 r. liczba zatwierdzonych przez UE środków ochrony roślin podwoiła się z zastosowaniem metod niskiego ryzyka lub niechemicznych.

Komisja stwierdza w swoim sprawozdaniu, że kraje UE powinny poprawić jakość swoich krajowych planów działania. W szczególności należy wskazać konkretne i wymierne cele oraz wskaźniki długoterminowej strategii zmniejszania zagrożeń i wpływu środków ochrony roślin.

oprac. bcz na podstawie AgE

Fot. Łuczak
Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii