Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Raport NBP o majętności Polaków

Obrazek

Przeciętny majątek netto gospodarstwa domowego w 2014 r. wyniósł 257 tysięcy złotych i w przeważającej mierze była to wartość głównego miejsca zamieszkania oraz majątek związany z prowadzeniem działalności gospodarczej – tak wynika z raportu „Zasobność gospodarstw domowych w Polsce” opublikowanego przez NBP.

Bartłomiej Czekała18 listopada 2015, 09:19

 

Raport miał na celu poznanie szeroko rozumianej sytuacji finansowej Polaków, zwłaszcza wielkości zgromadzonych przez gospodarstwa domowe aktywów oraz zaciągniętych zobowiązań. Raport zawiera także dwie dodatkowe analizy: „Najbogatsze gospodarstwa domowe i rozkład majątku” oraz „Analiza obciążenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów złotowych i walutowych”.

Zdaniem analityków NBP przeciętny majątek netto gospodarstwa domowego w 2014 r. wyniósł 257,0 tys. zł. O jego wartości netto decydowały przede wszystkim aktywa rzeczowe, w przeważającej mierze wartość głównego miejsca zamieszkania (przeciętnie 282,6 tys. zł) oraz majątek związany z prowadzeniem działalności gospodarczej (przeciętnie 219,7 tys. zł). Zdecydowana większość gospodarstw domowych była właścicielem głównego miejsca zamieszkania (76,4%) oraz pojazdów samochodowych (63,0%), znacznie rzadziej innych nieruchomości (19,1%) czy majątku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej (18,8%).

Aktywa finansowe miały dużo mniejsze znaczenie dla wartości netto majątku gospodarstwa domowego (przeciętnie 8,6 tys. zł). Wśród nich najbardziej popularną formą gromadzenia środków finansowych były depozyty bankowe (81,9%), przy czym ich stan był stosunkowo niewielki (przeciętnie 5,0 tys. zł).

Jak wskazuje NBP, majątek netto jest nierównomiernie rozłożony w populacji gospodarstw domowych, a jego silną koncentrację obserwujemy w zbiorowości gospodarstw najbardziej majętnych. 10% najbardziej zasobnych gospodarstw domowych posiada 37% całkowitego majątku netto, podczas gdy majątek (netto) 20% najmniej zasobnych gospodarstw stanowi jedynie niewielką część (1,0%) całego majątku gospodarstw domowych. Zróżnicowanie majątku jest w Polsce większe niż w przypadku dochodów, o czym świadczy wyższa wartość współczynnika Giniego dla majątku netto (58%) niż dla dochodu (38%).

Według autorów raportu pasywa gospodarstw domowych, na które składają się różne formy zadłużenia, obejmują 37% gospodarstw domowych i stanowią w przypadku przeciętnego gospodarstwa domowego niewielkie obciążenie jego majątku (10,0 tys. zł). Poziom zadłużenia według poszczególnych rodzajów zobowiązań jest silnie zróżnicowany. Główny składnik długu to zobowiązania z tytułu zabezpieczonych kredytów mieszkaniowych (hipotecznych). Dotyczą one jedynie 12,1% gospodarstw domowych, ale stanowią dla nich dość wysokie obciążenie (przeciętnie 104,0 tys. zł). Inne kredyty, głównie konsumpcyjne, występują dużo częściej (23,5% gospodarstw domowych), a ich wartość jest znacznie mniejsza (przeciętnie 5 tys. zł).

Cały raport można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego.
oprac. bcz na podstawie NBP

Fot. SierszeńskaPicture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)