Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Reforma rolna UE - jak Austria chce wesprzeć swoich rolników?

Austria przedłożyła już swój gotowy plan strategiczny Komisji Europejskiej. Jaki jest kierunek i jak zamierzają wesprzeć swoich rolników?

Dominika Mulak3 lutego 2022, 16:00
Oczekuje się, że austriacka polityka rolna na lata 2023-2030 w wielu aspektach nie ulegnie zmianie w porównaniu z ostatnim okresem finansowania 2014-2020. Głównymi celami pozostają: zrównoważony rozwój rolnictwa, żywności i obszarów wiejskich, bezpieczeństwo dostaw żywności, promowanie konkurencyjnego sektora rolnego, zarządzanie na całym obszarze, zwłaszcza na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz wzmocnienie ochrony środowiska, klimatu i obszarów wiejskich.

Pod względem finansowym unijne środki na płatności bezpośrednie zmniejszają się o 14-18 mln euro rocznie, natomiast wsparcie na rozwój obszarów wiejskich zwiększa się o 23 mln euro rocznie. Summa summarum odpowiada to niewielkiemu wzrostowi o 0,4%.

Co zawiera krajowy plan strategiczny dla Austrii?

 • Płatności bezpośrednie zmniejszą się z obecnych około 288 euro/ha do 208 euro/ha. Zostanie jednak doliczona premia redystrybucyjna. W przyszłości, dla pierwszych 20 hektarów w każdym gospodarstwie będzie obowiązywało 46 €/ha. Dla następnych 20 hektarów zostanie również zwiększona stawka wsparcia w wysokości 23 €/ha. Płatności bezpośrednie będą w przyszłości wypłacane tylko do górnej granicy 100 tys. euro (poprzednio było 150 tys. euro).
 • Wsparcie dla młodych rolników zostanie zwiększone do 3% płatności bezpośrednich. Tak więc, tak jak dotychczas, pierwsze 40 ha gospodarstwa będzie wspierane dodatkową premią w wysokości 66 euro/ha przez okres maksymalnie 5 lat.
 • Dodatek wyrównawczy dla obszarów o mniej korzystnych warunkach gospodarowania - ok. 80% powierzchni Austrii - pozostaje w dużej mierze niezmieniony. Pogorszy się jednak w przyszłości sytuacja gospodarstw o powierzchni od 20-30 ha, ponieważ będą otrzymywać 75 zamiast 88 euro/ha za 100 punktów trudności, 110 zamiast 126 euro/ha za 200 punktów i 145 zamiast 164 euro/ha za 300 punktów. W lepszej sytuacji będą natomiast 10-20 ha gospodarstwa. Otrzymują one 101 €/ha zamiast 88 €/ha przy 100, 142 €/ha zamiast 126 €/ha przy 200 i 183 €/ha zamiast 164 €/ha przy 300 punktach trudności.
 • Nadal będą istniały dotacje dla hodowców bydła, owiec i kóz na pastwiskach alpejskich. W przypadku krów ma to być 100 euro/zwierzę na rok. Dla owiec i kóz przewidziano 95 €/zwierzę (do 2025 r., później 86 €).
 • W przyszłości na działania rolno-środowiskowe w ramach programu ÖPUL wydane zostanie o 34 mln euro rocznie więcej. Większy nacisk zostanie położony na kontrolę zanieczyszczenia gleby, wody i powietrza. W szczególności Austria chce osiągnąć cel UE, jakim jest posiadanie elementów krajobrazu o wysokiej różnorodności biologicznej na co najmniej 10% gruntów rolnych do 2030 roku.
 • W ramach działania ÖPUL "Rolnictwo ekologiczne" gospodarstwa ekologiczne będą musiały w przyszłości zapewnić w module podstawowym 7% zamiast 5% pasów kwietnych na gruntach ornych lub użytkach zielonych. Dotyczy to również gospodarstw konwencjonalnych uczestniczących w działaniu ÖPUL "Gospodarka przyjazna dla środowiska i sprzyjająca różnorodności biologicznej".
 • Zwiększenie do 30% udziału gruntów ekologicznych w kraju do 2030 roku (Austria jest jednak sceptyczna co do tego, czy to się uda). Łącznie wsparcie dla rolnictwa ekologicznego ma zostać zwiększone o 22,6 mln euro (17,6% więcej w porównaniu ze wsparciem do 2022 roku).
 • Aby osiągnąć cel Zielonego Ładu, jakim jest ograniczenie stosowania antybiotyków w hodowli zwierząt gospodarskich, austriacki plan strategiczny odnosi się do odpowiedniego krajowego planu działania i ustanowienia centralnej austriackiej służby zdrowia zwierząt.

Jakie ekoschematy od 2023 roku?


 • Zazielenianie gruntów ornych - uprawa międzyplonów: istnieje siedem wariantów, za które - w zależności od zakresu międzyplonu - płaci się od 81 do 220 €/ha. 
 • Zazielenianie gruntów ornych - system wiecznie zielony: w tym przypadku dopłata będzie wynosić od 70 do 90 €/ha.
 • Kontrola erozji w przypadku uprawy winorośli, owoców i chmielu: w zależności od uprawy i nachylenia, dostępne są kwoty od 180 €/ha do 880 €/ha (winnice), 385 €/ha (owoce) i 220 €/ha (chmiel, nachylenie nie ma tu znaczenia).
 • Dobrostan zwierząt - pastwisko: dopłata od 46 do 69 €/szt. żywego inwentarza za wypas w okresie od 01.04. do 31.10. przez co najmniej 120 dni w roku. Kwalifikują się m.in. bydło, owce, kozy, koniowate (konie, kuce, osły i krzyżówki).
Wejście w życie krajowego planu strategicznego zależy od zatwierdzenia go przez Komisję Europejską. Po przedłożeniu przez Austrię dokumentu pod koniec grudnia 2021 roku Komisja ma sześć miesięcy na wyrażenie zgody lub wezwanie do wprowadzenia poprawek.

Oprac. na podstawie www.agrarheute.com
Fot. Twitter/Elisabeth Köstinger (na zdjęciu)


Picture of the author
Autor Artykułu:Dominika Mulak
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)