Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Reforma WPR. Rolnicy apelują o rozsądny kompromis

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych liczy na zakończenie w tym miesiącu negocjacji nad przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej. Rolnicy apelują o rozsądny kompromis, który pozwoli rolnikom na produkcję zdrowej i bezpiecznej żywności zgodnie z zasadami ochrony środowiska i klimatu.

wk19 czerwca 2021, 10:55
Zdaniem organizacji rolniczych dotychczasowe wyniki rozmów są rozczarowujące głównie z powodu nieprzejednania Komisji Europejskiej i jej wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa, który zamiast być uczciwym pośrednikiem w negocjacjach między Radą Europejską a Parlamentem Europejskim stał się ich stroną. 

- Potrzebujmy jak najszybciej decyzji w postaci porozumienia politycznego ministrów i głosowania nad nim w Parlamencie Europejskim. Czas działa na naszą niekorzyść – mówi Marian Sikora, przewodniczący Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Agenda rozbieżności


Do uzgodnienia pozostało jeszcze kilka najbardziej kontrowersyjnych tematów reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Pierwszy dotyczy tego, ile pieniędzy z I filara WPR, czyli dopłat bezpośrednich, przeznaczyć na ekoschematy. Wydaje się, że strony ostatecznie spotkają się w połowie drogi i będzie to próg 25%. Do rozstrzygnięcia pozostaje także sprawa wprowadzenia kilkuletniego okresu przejściowego, po którym ten przepis wejdzie w życie oraz pytanie co zrobić z niewykorzystanymi funduszami na ten cel. 

Dyskusja dotyczy także podziału pieniędzy z II filara WPR.  Negocjatorzy muszą rozstrzygnąć ile z nich przeznaczyć na obowiązkowe programy rolno-środowiskowe. Mówi się o wydatkach na ten cel między 30 a 37%. 

Reforma WPR wprowadzi także nowe zasady warunkowości, które będą łączyć obecne zasady zazieleniania i wzajemnej zgodności (cross compliance). Wszyscy beneficjenci unijnych dotacji będą zobowiązani do przestrzegania norm dobrej kultury rolnej (GAEC). Spory trwają wokół norm GAEC 8 (zmianowanie) oraz GAEC 9 (minimalny udział gruntów rolnych przeznaczanych na cele nieprodukcyjne).  

- Jesteśmy zwolennikami „Europejskiego Zielonego Ładu” oraz rozumiemy jakie są oczekiwania konsumentów, ale jednocześnie prosimy, żeby pamiętać, że jesteśmy przede wszystkim producentami żywności. A zrównoważona produkcja musi zawierać elementy, nie tylko środowiskowe, ale także ekonomiczne i społeczne – powiedział M. Sikora z FBZPR. 

Udane spotkanie z prezydencją


W piątek 18.06 Prezydium Copa spotkało się z Marią do Céu Antunes, minister rolnictwa Portugalii, przewodniczącą Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. Rozmowa dotyczyła aktualnego stanu negocjacji trójstronnych w sprawie przyszłej WPR. Copa-Cogeca wyraziła uznanie dla dotychczasowych wysiłków Pani Minister i obiecała dalszy aktywny udział w negocjacjach. Prezydencja portugalska dąży do zamknięcia reformy WPR do końca tego miesiąca. 

- Uważam, że w ramach negocjacji, przy wsparciu Komisji Europejskiej, znajdziemy punkt równowagi między dwoma współprawodawcami. Zdecydowanie istnieje wyraźne zaangażowanie wszystkich instytucji. Przyszły tydzień będzie pracowity, zwłaszcza z Parlamentem Europejskim – powiedziała minister Maria do Céu Antunes. 

Organizacje skupione w Copa-Cogeca wyraziły poparcie dla działań Prezydencji i wyraziły nadzieję, że uda się do końca miesiąca osiągnąć niezbędny kompromis. Zwrócono uwagę, że Komisja Europejska cały czas nie przedstawiła oceny skutków wprowadzenia „Europejskiego Zielonego Ładu” w rolnictwie.

- W reformie Wspólnej Polityki Rolnej kluczowe znaczenie ma przejście w kierunku większej integracji celów środowiskowych i klimatycznych, odzwierciedlające większą troskę społeczną, przy jednoczesnym zapewnieniu konkurencyjności rolników, tak aby nikogo nie pozostawić w tyle – podsumowała minister M. do Céu Antunes.

Unijni ministrowie rolnictwa i rybołówstwa mają się spotkać 28-29 czerwca w Luksemburgu, by sfinalizować rozmowy dotyczące reformy WPR.

wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)