Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

RHD – zmiana terminu naboru, nowi beneficjenci i kwoty wsparcia!

Obrazek

We wrześniu i październiku miał się odbyć kolejny nabór wniosków na Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój dla zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego i rolników. Termin przesunięto, dodatkowo szykują się zmiany przepisów!

Dorota Kolasińska16 września 2021, 09:42

W resorcie rolnictwa trwają prace nad zmianą rozporządzenia dotyczącego poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego PROW na lata 2014-2020. W rozporządzeniu proponuje się zwiększenie limitu pomocy dla rolników prowadzących działalność w zakresie RHD, ze 100 tys. zł do 200 tys. zł oraz objęcie wsparciem nowej grupy beneficjentów – wnioski o przyznanie pomocy będą mogły składać duże firmy wytwarzające pasze na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie (bez-GMO) oraz przedsiębiorcy przetwarzający i wprowadzający do obrotu zioła.

Nabór wniosków dla zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego miał się rozpocząć we wrześniu, ale przeniesiono datę na październik 2021 r. Z kolei dla rolników (rozpoczynających lub kontynuujących) nabór miał startować wraz z początkiem października, jednak przeniesiono termin na listopad br.

Obecnie na rynku funkcjonuje ponad 12 tys. podmiotów prowadzących Rolniczy Handel Detaliczny.

 

Kto może składać wnioski?

Jednak w planowanych naborach wnioski o pomoc będą mogli składać wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie wytwarzania pasz na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie (bez GMO) – dot. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw dużych i  przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół (nowowprowadzany sektor) – dotyczy to mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Zmiany w PROW

Przeprowadzenie tych naborów będzie możliwe dzięki zaakceptowaniu przez Komisję Europejską zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020. Najważniejsze z nich to wydłużenie terminu realizacji tego programu o kolejne dwa lata, zwiększenie budżetu o 4,5 mld euro (3 595,5 mln euro środków publicznych w związku z wprowadzeniem okresu przejściowego, z czego 2 287 823 174 euro stanowią środki EFRROW, a 1 307 687 080 euro środki współfinansowania krajowego. Resztę stanowi 944,7 mln euro środków z Europejskiego Instrumentu Odbudowy - środki przeznaczono na wsparcie cyfrowej i środowiskowej transformacji rolnictwa i obszarów wiejskich.

Na najbliższe dwa lata planowana jest kontynuacja wdrażania większości obecnie istniejących instrumentów wsparcia oraz utworzenie dwóch nowych instrumentów „Zarządzanie ryzykiem” oraz operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi na gruntach rolnych” w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”.

- W okresie przejściowym niektóre instrumenty wsparcia zostaną zmodyfikowane, tak żeby skutecznie odpowiadać na zmieniające się potrzeby rolników, przedsiębiorców oraz mieszkańców obszarów wiejskich, a w efekcie jak najefektywniejsze wykorzystanie środków przeznaczonych na wsparcie rolnictwa i obszarów wiejskich – czytamy na stronie resortu rolnictwa.

oprac. dkol na podst. MRiRW/ARiMR
fot. archiwumPicture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)