Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Rolnicy chcą ustawy chroniącej dźwięki i zapachy na wsi

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych chce, by powstała ustawa, w myśl której dźwięki i zapachy na wsi nie będą mogły być uważane za "zakłócanie sąsiedztwa".

Kamila Szałaj20 lutego 2021, 11:17
Podobne rozwiązania przyjęła niedawno Francja w ustawie o określeniu i ochronie sensorycznego dziedzictwa francuskiej wsi. W myśl tych przepisów, charakterystycznych dla wsi uciążliwości dźwiękowych czy zapachowych nie będzie można uważać za zakłócanie sąsiedztwa. A do tej pory takie sytuacje na francuskich miały często miejsce. Mieszkańcom przeszkadzało np. pianie koguta, kwakanie kaczek czy zapach obornika.

– Takie problemy w Polsce nie są niczym nowym. Od dawna mamy do czynienia z ludźmi, którzy przeprowadzają się z miast na wieś i zaczynają skarżyć się na zapachy i odgłosy charakterystyczne dla terenów wiejskich i produkcji rolniczej. Prawne uregulowanie tego problemu zahamowałoby absurdalne żądania zamknięcia hodowli zwierząt czy ograniczania korzystania z ciężkiego sprzętu rolniczego podczas żniw – mówi Marian Sikora przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. 

Federacja podkreśla, że efektem przenoszenia się ludności miejskiej na przedmieścia są bardzo często konflikty z ludnością wiejską wynikające z niezrozumienia specyfiki pracy rolnika. Oczekiwania dotyczące sielskiej i spokojnej wsi będącej oazą spokoju często zderzają się z codzienną rzeczywistością. 

- Naszym zdaniem w uregulowaniu tej kwestii niezbędny jest kompromis. To co jest bowiem nie do wyobrażenia w mieście, np. hodowla trzody chlewnej, nie może być zakazywane na wsi. Zdaniem FBZPR inicjatywa ustawodawcza MRiRW w tej sprawie powinna chronić interesy rolników oraz zapewnić terenom wiejskim możliwość prowadzenia tradycyjnego modelu działalności rolniczej – podsumowuje Marian Sikora z FBZPR.


ksz, oprac. na podst. FBZPR


Picture of the author
Autor Artykułu:Kamila Szałaj
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)