Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Rolnicy wyłączeni z zakazu handlu w niedzielę? Jest projekt ustawy

Umożliwienie rolnikom sprzedaży bezpośredniej w miastach w weekend oraz zwolnienie ich z opłat targowych. Jarosław Sachajko złożył w Sejmie projekt ustawy, która wyłącza także rolników z zakazu handlu w niedzielę.

wk9 września 2021, 15:24

W Sejmie została złożono ustawa „o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w soboty i niedziele przez rolników i ich domowników”. Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniony został poseł Jarosław Sachajko. - Celem inicjatywy jest rozpowszechnienie sprzedaży bezpośredniej w miastach m.in. poprzez wprowadzanie przez władze gmin soboty i niedzieli jako dnia sprzedaży bezpośredniej. Gmina udostępniałby w sobotę i niedzielę miejsca dla rolników, którzy chcą sprzedawać swoje produkty – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Dlatego ustawa do prowadzenia w soboty i w niedziele handlu i wykonywania czynności związanych z handlem przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach, nie będzie stosować się przepisów ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre inne dni.

Gdzie popyt spotyka podaż

Zaproponowane rozwiązania mają przyczynić się do:

  • zwiększenia dochodów w gospodarstwach rolnych,
  • upowszechniania produktów lokalnych,
  • skracania i dywersyfikacji kanałów dystrybucji
  • tworzenia miejsc bezpośredniej sprzedaży dla spożywczych produktów lokalnych.

Zdaniem autorów ustawy stworzenie na weekend miejsc sprzedaży dla rolników produktów rolnych i spożywczych przyczyni się również do pogłębiania powiązań producentów z konsumentami (oferowanie produktów znanego pochodzenia, w odpowiednich ilościach, często po niższych cenach).

Handel w weekend

Jarosław Sachajko wraz z wnioskodawcami podkreśla, że sprzedaż produktów lokalnych w weekend na wyznaczonych miejscach w miastach jest dobrym rozwiązaniem dla producentów rolnych i konsumentów. Sobota, a w szczególności niedziela, dla wielu rolników, z uwagi na charakter pracy w rolnictwie, jest często jedynym dniem w ciągu tygodnia, w którym mogą oni promować i sprzedawać swoje produkty. Natomiast mieszkańcy miast w weekend będą mogli w dzień wolny od pracy zapoznać się z ofertą tradycyjnych, zdrowych, dobrej jakości, polskich produktów.

Zainteresowanie konsumentów

Ponadto polscy konsumenci coraz częściej są zainteresowani możliwością zakupu świeżej żywności, produkowanej w danym rejonie przez lokalnych rolników, gdzie nie ma długich łańcuchów dostaw i pośredników, a zapewnione są bliskie relacje producentów i konsumentów. Zatem skupienie handlu w sobotę i niedzielę, w jednym wyznaczonym w tym celu miejscu, na dogodnych dla rolników warunkach, leży w interesie nie tylko rolników, ale ma także wymiar społeczny i zdrowotny. Takie wyznaczone miejsce do sprzedaży polskich produktów rolnych i spożywczych będzie istotnym elementem rozwoju lokalnego i regionalnego.

Zwolnienie z opłat

Aby obniżyć rolnikom i ich domownikom koszty związane z opłatami targowiskowymi w art. 6 projektu ustawy zwalania się ich z opłaty targowej gdy prowadzą handel w sobotę i niedzielę w miejscach wyznaczonych do tego celu przez radę gmin.

- Zwolnieniem z opłaty targowiskowej objęci są wszyscy rolnicy i ich domownicy, którzy będą prowadzić handel na zasadach określonych w projektowanej ustawie. Takie rozwiązanie będzie miało pozytywny wpływ na dochody rolników - producentów produktów rolnych i spożywczych, jak również będzie miało znaczenie dla samych gmin. Zdarzają się przypadki, że koszty inkasowania opłat targowych, przewyższają niekiedy kwoty uzyskiwane z pobranych opłat – podsumowują w uzasadnieniu autorzy projektu.

wk

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)