Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Rosnący rynek produktów na bazie konopi, szansą na rozwój tej uprawy w Polsce

Obrazek

Grupa posłów Koalicji Obywatelskiej wniosła do Sejmu projekt ustawy o konopiach włóknistych. Ich zdaniem rosnący rynek produktów na bazie tych roślin jest szansą na rozwój tej uprawy w Polsce. Obecnie polscy rolnicy utrzymują konopie na powierzchni ok. 3,5 tys. hektarów.

wk20 kwietnia 2021, 14:42

Przepisy ustawy stosuje się do uprawy, przetwarzania, przerobu, obrotu i posiadania konopii włóknistych oraz produktów pochodnych oraz określa zadania i uprawnienia organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie.

- Projekt i jego założenia mają na celu odbiurokratyzowanie obecnie obowiązujących przepisów prawa dla zwiększenia potencjału uprawy konopii włóknistych w Polsce oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej produkcji na rynku globalnym – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Projekt zmienia definicję konopii włóknistej, jako rośliny z gatunku konopie siewne, poprzez zwiększenie dopuszczalnego maksymalnego poziomu THC z 0,2 na 0,3%.

Projekt przewiduje uproszczenie i przyspieszenie możliwości rozpoczęcia uprawy poprzez uchylenie corocznego obowiązku jej rejonizacji, co przewidują obecne przepisy. Ponadto projekt przewiduje rozszerzenie katalogu zastosowań konopi włóknistych.


Co zyskają rolnicy?

Zdaniem autorów projektu przyjęcie proponowanych w projekcie zmian przepisów będzie miało pozytywny wpływ na dalszy rozwój areału upraw konopi i towarzyszącą temu procesowi stabilizację rynku pracy w regionach, w których są uprawiane oraz przetwarzane konopie włókniste. Przepisy będą miały wpływ na poprawę konkurencyjności gospodarki, przez wzrost konkurencyjności podmiotów działających na krajowym rynku konopi siewnych.

Z danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że w 2017 roku areał upraw konopi włóknistych wynosił 1288 ha. W 2019 r. areał ten wzrósł niemal trzykrotnie do 3556 ha. Dane te obejmują wyłącznie rolników, którzy zadeklarowali uprawę konopi do przyznania płatności gruntowych.

Z kolei z danych Euromonitor International, międzynarodowej firmy zajmującej się badaniami rynku wynika, że legalny rynek konopi na świecie, obecnie wyceniany na około 30 mld USD, przejmie 40% światowej sprzedaży konopi w 2025 roku. W Polsce rynek CBD ma osiągnąć do 2025 roku nawet 5 mld zł. Dynamiczny rozwój areału upraw konopi włóknistych będzie miał również wpływ na wzrost przychodów do budżetu państwa.


Co zyskamy przez wzrost upraw konopi?

Zwiększenie areału konopi siewnych, zdaniem autorów ustawy, przyczyni się do większej dostępności produktów wytwarzanych z konopi, które mają właściwości lecznicze i są źródłem witaminy E, żelaza, wapnia, cynku, fosforu, magnezu. Ponadto, jak wskazuje Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, uprawa konopi włóknistych pozwoli na osiągnięcie następujących celów:

  • energetycznych - poprzez osiągnięcie dużej ilości plonu biomasy z hektara. Potencjalny plon konopi, w przypadku odmiany Białobrzeskie może osiągnąć  nawet do 15 ton, co stanowi wielokrotnie większą ilość biomasy niż w przypadku słomy zbożowej. Przy założeniu pozyskania paździerzy konopnych na poziomie 75% plonu słomy oraz ich wysokiej wartości opałowej konopie przemysłowe stanowią bardzo atrakcyjne źródło energii odnawialnej,
  • weterynaryjnych i paszowych - dzięki potencjałowi w postaci nasion, wiech wraz z kwiatostanami oraz słomy, które mogą pełnić funkcje związane z suplementacją i chowem zwierząt gospodarskich. Nasiona zawierają cenne substancje odżywcze, przede wszystkim białko i kwasy tłuszczowe omega 3 i 6. Kwiatostany bogate są w substancje odżywcze wraz z kanabinoidami, które w formie suplementacji mogą wpłynąć na poprawę jakości życia zwierząt. Słoma poza funkcją wspomagania procesów trawiennych (we wczesnym okresie rozwoju roślin) u zwierząt, posiada również właściwości fizyko-chemiczne pozwalające na jej wykorzystywanie do ściółkowania;
  • rekultywacji gruntów - z uwagi na duża ilość biomasy i dobrze rozwinięty system korzeniowy można uprawiać ją jako roślinę przyspieszającą procesy glebotwórcze poprawiające strukturę gleby oraz wpływające na zawartość składników pokarmowych i odtworzenia życia biologicznego w glebie i obszarach rekultywowanych obszarów na terenach po kopalniach odkrywkowych. Konopie włókniste dzięki wysokim plonom biomasy mogą służyć również do oczyszczania gleb z metali ciężkich (remediacja) pod warunkiem wykorzystania plonu na cele techniczne, nie żywieniowe.
  • pszczelarstwa - plantacje konopi włóknistych stanowią źródło cennych wartości odżywczych oraz wzmacniających odporność pszczół chętnie wykorzystujących pyłek m.in. jako element specjalnie produkowanej przez pszczoły “karmy” dla larw (pierzgi). Ponadto istnieje duży potencjał produktów zawierających olejki eteryczne wytworzone z konopi włóknistych do zwalczania chorób pszczelich np. warrozy;
  • nawozowych - biomasa konopna stanowi wartościowy element wzbogacania gleb w substancję organiczną, w szczególności na terenach gleb wyjałowionych;
  • dostarczania naturalnych środków ochrony roślin - surowce wytworzone z konopi włóknistych, w szczególności olejki eteryczne, mogą być wykorzystywane jako substancja czynna do produkcji środków ochrony roślin.


wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)