Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Rozporządzenie rządu ws. nieoprocentowanych kredytów dla rolników

Obrazek

Rada Ministrów wydała wczoraj rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Umożliwia ono rolnikom uzyskanie nieoprocentowanego kredytu na okres 6 miesięcy, który ma pozwolić pokrycie kosztów zakupu środków do produkcji rolnych potrzebnych na wiosnę.

Bartłomiej Czekała2 lutego 2016, 09:10

W myśl zapisów rozporządzenia rolnicy będą mogli otrzymać kredyty bankowe przeznaczone na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji rolnej w okresie oczekiwania na wypłatę płatności bezpośrednich. Przedłużający się termin pełnego oddania do użytku systemu teleinformatycznego, dzięki któremu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogłaby realizować wypłaty z tytułu płatności bezpośrednich za 2015 r., spowodował dla niektórych gospodarstw trudności z utrzymaniem płynności finansowej.

W tej sytuacji utworzona została nowa, nieoprocentowana dla producenta rolnego, linia kredytowa. Kredyty obrotowe, udzielane przez banki z własnych środków – na 6 miesięcy – rolnicy będą mogli wykorzystać na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji rolnej. Całość oprocentowania za kredytobiorców zapłaci Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, rolnik pokryje jedynie koszty prowizji.

Do wniosku o udzielenie kredytu bankowego producent rolny będzie musiał dołączyć zaświadczenie wydane przez kierownika biura powiatowego Agencji. Zostanie w nim wskazana kwota, do wysokości której kredyt bankowy może zostać udzielony.

Pomoc dla rolników, na okres oczekiwania na wypłatę płatności bezpośrednich za 2015 r., ma charakter de minimis. Oznacza to, że wysokość dopłat do oprocentowania kredytu nie może przekroczyć wolnego limitu tej pomocy na jedno gospodarstwo rolne. Trzyletni limit na jedno gospodarstwo wynosi równowartość 15 tys. euro.

Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.
oprac. bcz na podstawie KPRMPicture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)