Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Rozwój innowacji na małopolskiej wsi – jakie plany działania?

Obrazek

Współpraca, zatrzymanie kapitału ludzkiego, infrastruktura oraz wsparcie na rzecz rozwoju innowacji realizowane poprzez jak najbardziej bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami z terenów wiejskich i badaczami – to pierwsze przesłanki i główne konkluzje wypracowane podczas spotkania międzynarodowych partnerów i interesariuszy projektu RATIO.

Aleksandra Galus15 grudnia 2017, 18:50
Wizyta gości z siedmiu europejskich krajów (Niemcy, Hiszpania, Włochy, Portugalia, Czechy, Irlandia oraz Łotwa) odbyła się w Małopolsce od 12 do 13 grudnia 2017.
Małopolskie dobre praktyki
Podczas spotkania zaprezentowano dobre praktyki z Małopolski – m.in. działalność Inkubatora Kuchennego w Zakrzowie, stworzonego przez LGD Gościniec 4 Żywiołów oraz realizowany przez Województwo Małopolskie projekt SPIN, którego celem jest wspieranie małopolskich przedsiębiorców za pośrednictwem Centrów Transferu Wiedzy. Goście mieli okazję przyjrzeć się innowacyjnym rozwiązaniom stosowanym na terenie Małopolski – takim jak m.in. rozwój wyjątkowych na skalę kraju przedsięwzięć, wsparcie dla startup’ów, jak również zmiana charakteru pomocy dla przedsiębiorców, polegająca na bezpośrednim dotarciu i wsparciu przedsiębiorców w procesie nawiązania i budowania współpracy z ośrodkiem badawczym.
Plan Działania dla Rozwoju Innowacji
Jak uruchomić potencjał rozwojowy mieszkańców obszarów wiejskich? Jak inkubować i rozwijać przedsiębiorstwa, a w konsekwencji, innowacje na terenach wiejskich? Specyfika tego procesu opiera się na przełamaniu innego rodzaju barier, aniżeli te identyfikowane w mieście (np. dostęp do wiedzy, ośrodków naukowych, szybkiego Internetu), ale też konieczności budowania ekosystemu dla rozwoju innowacji na terenach wiejskich.

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji - partner projektu i organizator spotkania - prowadzi obecnie we współpracy z Województwem Małopolskim prace na Planem Działania na rzecz Rozwoju Innowacji na terenach wiejskich w regionie, u którego podstaw leży założenie, iż stwarzanie warunków dla rozwoju innowacji, wymaga zaangażowania zarówno samorządu regionalnego, jak i samorządu lokalnego.    

Patronat medialny nad wydarzeniem objął miesięcznik „top agrar Polska” oraz portal topagrar.pl.   Oprac. ag


Picture of the author
Autor Artykułu:Aleksandra Galus
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)