Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Rozwój usług rolniczych – lista beneficjentów: sprawdź, który jesteś na liście!

Obrazek
Jeżeli składałeś wniosek na Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej - rozwój usług rolniczych, to już możesz sprawdzić, który jesteś na liście. 
Dorota Kolasińska17 maja 2021, 16:25
ARiMR przedstawiła listę beneficjentów oraz kolejność przysługiwania pomocy rolnikom w ramach wsparcia inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej - rozwój usług rolniczych w ramach naboru, który był prowadzony od 30 listopada 2020 r. do 15 lutego 2021 r.

Pomoc będzie udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych. ARiMR pomoc przyzna i wypłaci do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi 500 tys. zł na jednego beneficjenta.

Kryteria były premiowane za: innowacyjność operacji (2 pkt.), operacje realizowane poprzez wykonywanie usług za pomocą technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne oraz zastosowanie rozwiązań niskoemisyjnych (2 pkt.), operacje realizowane w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym (0-3 pkt.), podmioty, które nie uzyskały pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" lub działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" lub działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju", które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach ww. działań (2 pkt.).

Lista beneficjentów znajduje się TUTAJ

Do 12 lutego br. do ARiMR wpłynęło ponad 770 wniosków na kwotę 347 mln zł. W ubiegłym programie Agencja zawarła umowy z ponad 1700 beneficjentami na kwotę ponad 714 mln zł. 

oprac. dkol na podst. ARiMR 
fot. archiwum


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)