Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Ruszają konsultacje dot. programu azotanowego!

Obrazek

 

11 lipca 2022 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji tzw. programu azotanowego. Będą one trwać do 1 sierpnia, a resort infrastruktury przewiduje cykl spotkań on-line, w których będą mogli wziąć udział rolnicy.

wk12 lipca 2022, 15:55

Ministerstwo infrastruktury zaprosiło wszystkich rolników, organizacje rolnicze i doradców rolnych do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, tzw. programu azotanowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Co proponuje rząd w sprawie programu azotanowego?

Podstawą konsultacji społecznych będzie projekt przygotowany przez ministerstwo infrastruktury. Proponuje się w nim m.in. następujące terminy stosowania nawozów:


Ale jednocześnie rząd zastrzega, że wcześniejsze stosowanie nawozów, przed terminami, o których mowa w tabeli 2, możliwe jest w okresie od 1 lutego do 28 lub 29 lutego, jeżeli dla roślin ozimych, upraw trwałych, upraw wieloletnich i trwałych użytków zielonych data przejścia średniej dobowej temperatury powietrza przez próg wynosi 3 °C, a dla pozostałych upraw data przejścia średniej dobowej temperatury powietrza przez próg wynosi 5 °C.

Szczegóły proponowanych zmian w programie azotanowym można znaleźć na stronie gov.pl.

Czas do końca miesiąca

Każdy zaintersowany będzie miał prawo do składania uwag i wniosków w terminie od 11 lipca 2022 r. do 1 sierpnia 2022 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu rząd pozostawi się bez rozpatrzenia.

Uwagi i wnioski można składać:

·       drogą elektroniczną, na adres programazotanowy-konsultacje@anteagroup.pl lub używając formularza zgłaszania uwag dostępnego na stronie internetowej http://formularz-azotany.wide-vision.pl/formularz/ ;

·       drogą pocztową, na podany powyżej adres Ministerstwa Infrastruktury z dopiskiem „konsultacje społeczne – aktualizacja Programu azotanowego”; w przypadku uwag i wniosków zgłaszanych tą drogą, termin będzie uznany za dochowany, jeżeli uwagi i wnioski dotrą do ministerstwa infrastruktury do 5 sierpnia 2022 r.;

·       telefonicznie: +48 798 909 596, w godzinach 8.00 – 16.00;

·       osobiście, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia projektu dokumentu, czyli w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.

Tematy spotkań konsultacyjnych

Ministerstwo infrastruktury przewiduje także cykl spotkań on-line, których tematami będą m.in. dwie kluczowe zmiany w projekcie aktualizacji programu azotanowego:

·       elastyczny termin nawożenia;

·       zmiany w sposobie obliczania dawek nawozów.

W ramach konsultacji odbędą się spotkania oraz konferencja podsumowująca. Zostaną także przedstawione informacje dotyczące zakresu projektu aktualizacji programu azotanowego oraz jego zmian, a także wyniki oceny oddziaływania na środowisko ujęte w „Prognozie oddziaływania na środowisko”.

Spotkania odbywać się będą w formule online, po wcześniejszej rejestracji za pomocą dedykowanego dla każdego ze spotkań formularza.

Terminy spotkań nt. „Elastyczny termin nawożenia”:

12.07.2022 r., godz. 10:00–13:00, formularz rejestracyjny: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Hmm_ieIovE2XCQIpSowb9W2RtyesH6VLqdG-6z58RzJUOVRPUUJGUzM0OUZXRE1TR1Q1RDZNU0NBWS4u

19.07.2022 r., godz. 10:00–13:00, formularz rejestracyjny: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Hmm_ieIovE2XCQIpSowb9W2RtyesH6VLqdG-6z58RzJUNVZCWE1BUkpVUUJTSFlCTklJT0k4R0VHOS4u

Terminy spotkań nt. „Obliczenia dawek nawozów”:

14.07.2022 r., godz. 10:00–13:00, formularz rejestracyjny: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Hmm_ieIovE2XCQIpSowb9W2RtyesH6VLqdG-6z58RzJUQ0dPREJXSFNKUFFRWjM0N05ERk9QRFg0NS4u

21.07.2022 r., godz. 10:00–13:00, formularz rejestracyjny: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Hmm_ieIovE2XCQIpSowb9W2RtyesH6VLqdG-6z58RzJUQkhESEk1UFE2UVdMWTBHRVBXVEtKN1VGQi4u

Termin spotkania nt. „Podsumowanie procesu konsultacji”:

27.07.2022 r., godz. 10:00–13:00, formularz rejestracyjny: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Hmm_ieIovE2XCQIpSowb9W2RtyesH6VLqdG-6z58RzJUMUxBNkNEUkQ2R0owOU1JV1JLNVNITUVYNC4u

Udział w spotkaniach konsultacyjnych online jest bezpłatny, po dokonaniu rejestracji pod dedykowanym linkiem.

Warto zaznaczyć, że w ostatnich dniach odbyły się protesty rolników w Holandii i Niemczech związane z nowymi przepisami odnośnie emisji oraz przekroczenia norm azotanów w środowisku. Rolnicy twierdzą, że te ograniczenia wpłyną na zaburzenie produkcji i upadku gospodarstw. Dlatego warto wziąć udział w konsultacjach, jeśli głos rolników i organizacji rolniczych może być uwzględniony. 

wk 
Fot. Kolasińska


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)