Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Sąsiad zniszczył mi opryskiem plantację rzepaku

Pytanie: Sąsiad zniszczył mi w 40% rzepak podczas oprysków. Ubezpieczyciel przyznał mi 40% szkody, bo szkoda powstała przed 20 maja. Przed zbiorami zauważyłem, że jednak cała plantacja została uszkodzona. Po zgłoszeniu ubezpieczyciel znów szacował szkody, ale odmówił wypłaty wyższego odszkodowania. Co teraz zrobić?
adw. Mikołaj Pomin5 lipca 2020, 08:21
Odpowiedź: Roszczenia odszkodowawcze przedawniają się z upływem trzech lat od dowiedzenia się o szkodzie. Dotyczy to również roszczeń odszkodowawczych. W omawianej sprawie nic nie stoi na przeszkodzie, by Czytelnik domagał się uzupełniającego odszkodowania; i to nawet wtedy, gdy już otrzymał odszkodowanie na podstawie wcześniej wydanej decyzji. W tej sytuacji można złożyć odwołanie od negatywnej decyzji ubezpieczyciela i czekać na jego rozpatrzenie, a w razie kolejnej odmowy – udać się do sądu.

Druga możliwość, to wystąpienie bezpośrednio do sądu z pozwem o zapłatę. Trzeba jednak podkreślić, że tego typu sprawy często są skomplikowane, bowiem to na poszkodowanym spoczywa obowiązek udowodnienia szkody, jej wysokości oraz przyczyn powstania i odpowiedzialności ubezpieczyciela za to zdarzenie. Warto zatem rozważyć zlecenie prowadzenia sprawy adwokatowi lub radcy prawnemu.

Szansę na uzupełniające odszkodowanie mogą zostać jednak zniweczone, jeżeli przy wypłacie pierwszego ubezpieczenia rolnik zrzekł się na piśmie dalszych roszczeń związanych ze szkodą. Z takiego oświadczenia będzie bowiem ciężko się „wykręcić”.

adw. Mikołaj PominPicture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)