Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Sejm: Debata nad zaliczkami dopłat bezpośrednich 

Obrazek

W Warszawie trwa kolejne posiedzenie Sejmu RP. Podczas obrad posłowie w pierwszym czytaniu rozpatrzyli rządowy projekt nowelizacji budżetu na 2016 r., który ma umożliwić ministrowi rolnictwa wypłaty 70 proc. zaliczek na poczet płatności bezpośrednich dla rolników.

Bartłomiej Czekała20 października 2016, 12:54

Według resortu rolnictwa wypłata zaliczek rolnikom ma złagodzić negatywne skutki kryzysu na rynkach rolnych spowodowanego spadkami cen produktów rolnych. Proponowana zmiana polega na zmniejszeniu kwoty planowanych dochodów budżetu środków europejskich z tytułu wspólnej polityki rolnej w 2016 r. o ok. 9 mld zł i zwiększeniu deficytu budżetu środków europejskich o tę samą kwotę.

Podczas sejmowej debaty zaznaczono, że projekt dotyczy wyłącznie deficytu środków europejskich, więc nie ma on wpływu na deficyt sektora finansów publicznych. Rząd przypomina również, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym państwa członkowskie mogą między 17 października a 30 listopada wypłacać zaliczki do 50 proc. w przypadku płatności bezpośrednich. W związku z trudną sytuacją na rynkach rolnych Komisja Europejska postanowiła o odstąpieniu od tej reguły – w tym roku państwa członkowskie mają możliwość zwiększenia do 70 proc. dopuszczalnej wysokości zaliczek na poczet płatności bezpośrednich.

PiS i PSL chwalą pomysł rządu

Projekt uzasadnił wiceprezes Rady Ministrów oraz szef resortów rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Podziękowania za gotowość przesunięcia tych środków usłyszał zarówno od posłów PiS jak i PSL.

– Chcę podziękować rządowi za przesunięcie tych środków i umożliwienie wypłaty znaczącej, dominującej części należnych dopłat w postaci zaliczek w tym roku. Sytuacja ekonomiczna rolników jest trudna. Załamanie na rynkach rolnych w całej Europie jest dostrzegalne, również przekłada się na sytuację dochodową polskich rolników, dlatego te pieniądze wypłacane szybciej niż normalnie co roku są rolnikom bardzo potrzebne – mówił poseł Jan Krzysztof Ardanowski z PiS.

– Panie Premierze! Na początku gratulacje za odwagę, bo rzeczywiście przesunięcie środków na dopłaty bezpośrednie i wypłacenie ich z budżetu z tego roku i zwrot tych środków ze środków unijnych w styczniu, lutym przyszłego roku to dobry zabieg budżetowy, którego niestety, ministrowie finansów za mojej kadencji nie chcieli używać. Pomysł jest dobry i jak pan widzi, w ostatnim 27-leciu jest to jedna z niewielu nowelizacji budżetu, która nie budzi wątpliwości i praktycznie wszystkie kluby ją popierają  – chwalił wicepremiera Morawieckiego Marek Sawicki z klubu PSL.

Opozycja popiera pomysł, ale...

Przedstawiciele poszczególnych klubów parlamentarnych zasadniczo poparli projekt nowelizacji, ale nie zabrakło także głosów krytycznych na temat działań rządu na rzecz rolnictwa.

–  Producenci owoców i warzyw, mleka czy hodowcy trzody chlewnej przeżywają kolejny trudny rok, przeżywają kryzys. To również kolejny rok, w którym rolnicy borykają się z problemami wywołanymi przez warunki pogodowe. Niemniej jednak wypłata zaliczek w tak dużym zakresie, w jakim będzie to miało miejsce w tym roku, jest jedynym pomysłem obecnego rządu na to, jak pomóc rolnikom. Owszem, może to ułatwić rolnikom zachowanie płynności finansowej, ale nie może być jedynym rozwiązaniem traktowanym strategicznie jako sposób rozwiązania problemów na wsi – mówiła Paulina Hennig-Kloska z Nowoczesnej.

– Wypada w tym miejscu dodać, iż jest to tylko przesunięcie w czasie wypłaty należnych rolnikom środków z tytułu dopłat bezpośrednich. Te środki ani się nie zwiększyły, ani nie są pomocą dodatkową i to jest jak gdyby swego rodzaju ruch księgowy,  przesunięcie pewnych środków w czasie.  Jest to dosyć wątpliwa pomoc, to są pieniądze, które rolnicy otrzymują co roku. Rolnicy wiedzą, jak je otrzymują, więc nie wiem, na czym polega ta pomoc – pytała wicepremiera Morawieckiego posłanka Dorota Niedziela z PO.

Projekt nowelizacji ustawy budżetowej na 2016 rok został po dyskusji skierowany do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

oprac. bcz na podstawie Sejm.gov.pl
Fot. K. Białoskórski


Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

Ważne Tematy