Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Warsztaty VAT w Inowrocławiu

Obrazek

Dziś odbyło się ostatnie seminarium VAT z naszą redakcją w 2016 r. – tym razem w Inowrocławiu. Dwa dni wcześniej byliśmy w Lesznie i Barzkowicach.

dr Piotr Łuczak9 grudnia 2016, 11:30

– Jestem podatnikiem VAT od 10 lat i zajmuję się produkcją mleka. W związku z chorobą rozważam wydzierżawienie lub sprzedaż stada krów. Osoba zainteresowana chciałaby płacić za stado w ratach w ciągu 3 lat. Zaopatrzenie w pasze podstawowe byłoby po mojej stronie. W jaki sposób rozliczyć VAT od takiej transakcji? – pytał jeden z naszych Czytelników.

Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej, nasz ekspert VAT stwierdził: zakładamy „prostą” dzierżawę, czyli docelowo krowy nie przejdą na własność dzierżawcy. Bo gdyby rozważyć docelowo przejście na własność stada, mielibyśmy do czynienia z umową podobną do leasingu.

W takim przypadku należy zawrzeć umowę dzierżawy stada z dokładnym wyliczeniem numerów krów i opisem stanu fizycznego oraz z określeniem terminów płatności czynszu, np. miesięcznie lub kwartalnie. Faktury VAT należy wystawić z upływem każdego okresu wymienionego w umowie, ze stawką 23% (nie jest to usługa rolnicza!). Należy zwrócić uwagę, że dzierżawa tak delikatnej materii jak stado krów niesie duże ryzyko dla właściciela, którego nie da się całkowicie wyeliminować na podstawie umowy.

Stado na raty

W przypadku sprzedaży stada na raty pozostaje problem zabezpieczenia interesu prawnego sprzedawcy. Z punktu widzenia przepisów VAT sprzedaż na raty nie różni się od „zwykłej” sprzedaży. Należy wystawić w dacie wydania stada fakturę VAT ze stawką 8% na całą kwotę i rozliczyć (odprowadzić VAT). Raty w nominale „netto” powinny być ustalone w umowie kupna-sprzedaży a dodatkowym zabezpieczeniem może być weksel. Z oczywistych względów pierwsza rata powinna być w wielkości co najmniej równej należnemu VAT z faktury. Tak więc kolejne raty będą całkowicie poza VAT a stado krów od razu staje się własnością nabywcy, mimo że należność nie została zapłacona.

Sprzedaż zwykła

Dostawa pasz (kiszonka, siano, zielonka) będzie zwykłą sprzedażą opodatkowaną stawką 8%VAT, na podstawie faktury. Dzierżawa stada z opcją przejścia na własność to faktycznie umowa leasingu operacyjnego. W przypadku krów (stado podstawowe) pozostaje problem, czy jest to środek trwały podlegający amortyzacji, bo formalnie tylko takie środki trwałe mogą być leasingu. W aktualnym stanie prawnym zwierzęta w ustawach podatkowych są traktowane jako środek obrotowy, natomiast Ustawa o rachunkowości traktuje je jako środek trwały. Jeśli już decydujemy się na taka formę, należy zawrzeć taką umowę, w której ustala się m.in. okres, częstotliwość spłaty, wpłatę początkową oraz wartość wykupu końcowego. Formalnie stado aż do wykupu pozostaje własnością wydzierżawiającego. Faktury VAT ze stawką 23% będą wystawiane co miesiąc.

Szeroko o tematyce VAT w każdym numerze „top agroszef Premium”.

Partnerem warsztatów VAT jest Spółdzielcza Grupa Bankowa.Opr. pł1 z 2
Dziś ostatnie seminarium VAT z naszą redakcją w 2016 r. – tym razem w Inowrocławiu.

Dziś ostatnie seminarium VAT z naszą redakcją w 2016 r. – tym razem w Inowrocławiu.

2 z 2
Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej, nasz ekspert VAT.

Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej, nasz ekspert VAT.

Picture of the author
Autor Artykułu:dr Piotr Łuczak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)