Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Senat zajmie się projektem ustawy znoszącej zakaz handlu w niedziele na czas koronakryzysu

Obrazek
Senatorowie PO-KO przygotowali projekt ustawy znoszącej ograniczenia handlu w niedziele na czas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii oraz przez 90 dni następujących po zniesieniu takich stanów. Projekt przewiduje także gwarancję minimum dwóch wolnych niedziel dla pracowników handlu w każdym miesiącu.
Dorota Kolasińska16 października 2020, 10:32
- Powyższe rozwiązanie ma przyczynić się do poprawy kondycji finansowej branży handlowej, zwiększenia płynności towarów, zagwarantowania miejsc pracy oraz poprawić komfort klientów - czytamy w uzasadnieniu dołączonym do projektu ustawy nowelizującej marcową ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W uzasadnieniu wskazano, że zawieszenie zakazu handlu w niedziele na czas epidemii to jedna z rekomendacji OECD dla Polski. Podkreślono także, iż ruch oraz obroty w galeriach handlowych w związku z trwającą pandemią "są znacznie niższe od poziomów zeszłorocznych". - Prowadzenie działalności gospodarczej staje się nierentowne. Ewentualne zaś zamknięcie placówek handlowych w galeriach pociągnie za sobą masowe zwolnienia pracowników - uzasadniają autorzy projektu ustawy.
Senatorowie PO-KO są zdania, że zaproponowane przez nich rozwiązanie w sprawie handlu w niedziele "zapewni ochronę miejsc pracy w handlu i branżach ściśle współpracujących z handlem, ale także zwiększy sprzedaż, przyczyniając się do zmniejszenia spadku PKB". Ich zdaniem powrót do niedzielnego handlu poprawi bezpieczeństwo sanitarne w sklepach, ponieważ zakupy rozłożą się nie na sześć, lecz na siedem dni w tygodniu.

Autorzy projektu chcą zagwarantowania pracownikom handlu dwóch wolnych niedziel w czterotygodniowych okresach. - Rozwiązanie powyższe pozwoli osiągnąć ten sam cel, jaki leżał u podstaw wprowadzenia zakazu handlu w każdą niedzielę (zapewnienie możliwości spędzania czasu z rodziną), nie pociągnie jednak za sobą daleko idących,negatywnych skutków dla gospodarki) - napisano w uzasadnieniu. Zdaniem senatorów PO-KO, proponowane przez nich rozwiązanie legislacyjne "z jednej strony zrealizuje postulaty społeczne, z drugiej zaś pozwoli na ograniczenie strat dla gospodarki wywołanych epidemią COVID-19".

Otwarcie sklepów w niedziele to tylko jedna z propozycji zawartych w projekcie ustawy. Inne z postulowanych rozwiązań to wprowadzenie możliwości zawieszenia wykonywania działalności na okres do sześciu miesięcy przez mikroprzedsiębiorcę, u którego w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nastąpił spadek obrotów gospodarczych. W uzasadnieniu wskazano, że obecnie przepisy umożliwiają zawieszenie działalności wyłącznie przedsiębiorcy, który nie zatrudnia pracowników, co "w aktualnej sytuacji jest niewystarczające". Pracownikowi przedsiębiorcy, który zawiesił działalność gospodarczą, przysługiwało świadczenie postojowe w okresie zawieszenia tej działalności.

W projekcie ustawy autorstwa senatorów PO-KO zaproponowano także wsparcie dla przedsiębiorców, którzy zostali objęci całkowitym zakazem prowadzenia działalności. Twórcy projektu proponują, aby przedsiębiorcy ci mogli otrzymać z budżetu państwa środki finansowe na pokrycie kosztów prowadzonej działalności, w tym koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych, ale również koszty ponoszone na podstawie umowy najmu lub dzierżawy, na dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków, lub na dostarczanie paliw gazowych lub energii elektrycznej.

Ostatni element projektu ustawy to umożliwienie złożenia do właściwego organu albo właściwej  państwowej jednostki organizacyjnej wniosku o wydawanie wyjaśnienia, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów (interpretacji indywidualnej).
Projektowane przepisy po ewentualnym przyjęciu przez Senat zostaną skierowane do Sejmu. Miałyby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: Wiadomości Handlowe
Fot. Pixabay


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)