Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

ŚOR niebezpieczne dla pszczół: czy to stwierdzenie jest oparte na faktach?

Obrazek
Rośnie liczba przypadków zatruć pszczół przez niewłaściwe stosowanie środków ochrony roślin. Ale zdecydowana większość doniesień na ten temat nie znajduje potem potwierdzenia w faktach. 
wk10 czerwca 2021, 11:43

Środki Ochrony Roślin są wskazywane jako jedna z przyczyn upadków owadów zapylających obok chorób wirusowych, pasożytniczych oraz zmian środowiskowych. Przy niewłaściwym ich stosowaniu mogą powodować ostre zatrucia pszczół, powodując ich nagłe upadki, oraz zatrucia chroniczne, osłabiające organizm owadów i zwiększające podatność na inne czynniki szkodliwe, czytamy w informacji przesłanej do Sejmu przez MRiRW. 

Nieodpłatne badania pszczół 

Dlatego opracowano i wdrożono procedurę postępowania w przypadku zgłoszenia podejrzenia zatrucia pszczół. Na stronie Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach znajdują się informacje dotyczące pobierania i przesyłania próbek do badań realizowanych w Zakładzie Chorób Pszczół, a także protokół pobrania próbki do badań. Badania te prowadzone są nieodpłatnie dla rolników w ramach programu wieloletniego „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego” przyjętego dla Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach.


Kontrole uli


W ramach programu wieloletniego PIW w Puławach prowadzi także realizację zadania  „Monitorowanie stanu zdrowotnego i strat rodzin pszczelich w krajowych pasiekach”. W 2018 r. przebadany został materiał rodzin pszczelich pobrany z 49 pasiek, w których wystąpiło podejrzenie zatrucia pszczół na skutek zabiegów środkami ochrony roślin. Informacje zawarte w protokołach dołączanych do przekazanego do badań materiału wskazały, że upadki pszczół mogły być związane ze stosowaniem środków ochrony roślin w uprawach rzepaku i w uprawach roślin sadowniczych. 

W 2019 r. przebadano 118 próbek martwych pszczół w ramach diagnostyki i rejestracji przypadków ostrych zatruć pszczół środkami ochrony roślin. Incydenty zatruć pszczół wystąpiły na terenie piętnastu województw. Próbki pszczół do badań pobierali lekarze weterynarii, w zdecydowanej większości pracownicy Powiatowych Inspektoratów Weterynarii lub lekarze urzędowi. Wśród podejrzanych upraw dominował jak co roku rzepak, w tym głównie rzepak ozimy, który wskazano w 31 przypadkach oraz uprawy sadownicze.


Kontrole PIORIN

Gromadzenie informacji o zatruciach pszczół opiera się również na danych pochodzących z Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W 2018 r. liczba zgłoszonych przypadków zatrucia pszczół środkami ochrony roślin wyniosła 82, w tym potwierdzonych 19, natomiast w 2019 r. liczba zgłoszonych przypadków zatrucia pszczół środkami ochrony roślin wyniosła 117, w tym potwierdzonych 29. 
wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)