Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Spółki Narodowego Holdingu Spożywczego wytypowane

Obrazek

Narodowy Holding Spożywczy coraz bliżej? Ministerstwo rolnictwa przedstawiło listę 8 firm, które mają wejść do holdingu. Podstawą jego funkcjonowania ma być Krajowa Spółka Cukrowa. 

wk15 grudnia 2021, 09:37

Minister rolnictwa zaproponował właśnie zmianę w rozporządzeniu w sprawie wykazu jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Zmiana ta jest wynikiem prowadzonego przez Ministra Aktywów Państwowych „procesu konsolidacji spółek z branży rolno-spożywczej celem stworzenia na bazie zasobów Skarbu Państwa silnego podmiotu, który swoją skalą i szerokim wachlarzem działalności będzie mógł budować przewagę konkurencyjną na krajowym rynku rolnym i przyczyniać się do wzmocnienia rozwoju polskiego rolnictwa na rynkach zagranicznych”.

8 firm w holdingu

Wskazany proces opierać się będzie w głównej mierze o potencjał i aktywa Krajowej Spółki Cukrowej S.A. W wyniku przeprowadzonych analiz do procesu konsolidacji wytypowano m.in.:

  1. DANKO” Hodowla Roślin sp. z o.o. z siedzibą w Choryni,

  2. Małopolska Hodowla Roślin sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,

  3. Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. z siedzibą w Tulcach,

  4. Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o. z siedzibą w Straszkowie,

  5. Pomorsko – Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie,

  6. Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice sp. z o.o. z siedzibą w Polanowicach,

  7. Kombinat Rolny Kietrz sp. z o.o. z siedzibą w Kietrzu.

100% udziałów w tych spółkach należy do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W ramach procesu konsolidacji, wykonywanie praw z udziałów w tych spółkach ma zostać przekazane na rzecz Skarbu Państwa czyli Ministra Aktywów Państwowych.

Ze względu na pilność i wagę procesu konsolidacji spółek z branży rolno-spożywczej zasadne jest wejście zmienianego rozporządzenia w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia” – czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

W przyszłym roku?

Wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk po objęciu stanowiska zapowiedział, że proces konsolidacji musi przyśpieszyć. A narodowy holding spożywczy powinien rozpocząć swoją działalność, polegającą na łamaniu monopolu i zmów cenowych, jeszcze przed sezonem owoców miękkich w 2022 roku.

Niedawno umowę o współpracy przy tworzeniu holdingu podpisali minister aktywów państwowych Jacek Sasin oraz minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Z kolei Sejm uchwalił ustawę, która pozwoli przekazać aktywa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na rzecz tworzenia holdingu spożywczego.

wk
fot. Polski CukierWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)