Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Spór gmin wiejskich i sołtysów o kasę z funduszy sołeckich

Obrazek
Związek Gmin Wiejskich RP apeluje, by gminne samorządy podejmowały uchwały o przyznaniu środków finansowych z funduszy sołeckich do końca października br. Sprzeciwia się temu Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Spór dotyczy też wielkości środków, które mają trafić do sołectw. ZGW RP domaga się zmiany algorytmu wyliczania pieniędzy na te fundusze, na co nie godzą się sołtysi.
Andrzej Sawa22 sierpnia 2020, 12:03
Gminy wiejskie argumentują, że w br. budżety gminne z powodu pandemii są w bardzo złej kondycji finansowej. Obawiają się dalszego spadku przychodów w przyszłym roku. Tymczasem w niektórych z nich odpisy na fundusze sołeckie dochodzą już do ponad 25% środków własnych przeznaczanych na inwestycje. Związek Gmin Wiejskich chciałby, żeby decyzje podjęte przez rady gmin w marcu br. o wyodrębnieniu środków na fundusze sołeckie zawiesić. Stowarzyszenie widzą trudną sytuację gmin, ale nie godzą się na obcinanie sołectwom pieniędzy.

Do końca lipca gminy zobowiązane były dać sołectwom informacje o wysokości przekazanych im kwot, zaś do 30 września sołectwa mają złożyć wójtom wnioski, określające, które przedsięwzięcia chcą zrealizować z ich udziałem. Muszą też oszacować ich koszty oraz uzasadnić je. Procedurę tę uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub przynajmniej 15 mieszkańców sołectwa.

ZGW RP chce też zmian w ustawie o funduszu sołeckim. Teraz rada gminy co roku musi podejmować uchwałę w sprawie powołania go lub nie. ZGW RP chce, by nie było takiego corocznego obowiązku. Przeciwko temu także protestują sołtysi. Gminy domagają się też zmiany wzoru, który określa wysokość środków przysługujących danemu sołectwu, żeby do kwoty bazowej nie były zaliczane dotacje, subwencje, w tym oświatowa, oraz unijne wsparcie. Gdyby uwzględnić te postulaty, wysokość funduszu sołeckiego spadłaby o ponad połowę, w porównaniu z jego obecną skalą.
Przedstawiciele ZGW RP w tej sprawie już spotkali się z kierownictwem MSWiA. Rozmowy te będą kontynuowane.
as


Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)