Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Spore zmiany w kredytach preferencyjnych

Obrazek

W nowym roku resort rolnictwa wprowadza kolejne zmiany w zasadach udzielania pomocy krajowej – w tym szczególnie w zasadach udzielania kredytów preferencyjnych.

 

Grzegorz Ignaczewski4 lutego 2015, 12:45

Na szczęście pozostają nadal kredyty z dopłatą do oprocentowania – jednak zmienia się zasada naliczania tych odsetek. Zamiast dotychczasowej stopy redyskonta weksli ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej, podstawą oprocentowania ma teraz być oprocentowanie trzymiesięcznych kredytów na rynku międzybankowym, czyli wskaźnik WIBOR 3M. Bank udzielający kredytu będzie mógł doliczyć do stawki WIBOR do 2,5% swojej marży. Na dzień dzisiejszy łączne oprocentowanie takiego kredytu wyniosłoby 4,49% w skali roku (WIBOR 3M na4 lutego wynosi 1,99% + 2,5% marża banku). Oprocentowanie to będzie płacone w części przez kredytobiorcę (0,67 ustalonego oprocentowania, lecz nie mniej niż 3% w skali roku), a pozostała część będzie dopłacana przez ARiMR. Tak więc na dzisiaj oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę wyniosłoby 3%.

 Kolejna nowość to wprowadzenie nowej linii kredytowej, przeznaczonej wyłącznie dla młodych rolników z przeznaczeniem na finansowanie zakupu użytków rolnych. W tym przypadku pomoc ARiMR będzie polegała na częściowej spłacie kapitału za kredytobiorcę. Taki kredyt będzie mógł być udzielony w kwocie do 5 milionów złotych i będzie mógł pokrywać aż 90% kosztów inwestycji. Wysokość udzielonej przez Agencję pomocy będzie mogła wynieść do 60% kwoty udzielonego kredytu i nie więcej niż równowartość w złotych 70 tys. euro, przeliczonej wg średniego kursu NBP ustalonego na dzień udzielenia pomocy. Kwota ta płacona będzie w dwóch ratach:

  • I rata w wysokości 80% kwoty pomocy – po przedstawieniu dowodów wpłat za zakupione użytki rolne,
  • II rata – po 5 latach od dnia zawarcia umowy kredytu, pod warunkiem, że kredyt nie został wcześniej spłacony.

Dodatkowym warunkiem udzielenia pomocy będzie dołączenie przez wnioskodawcę do wniosku o udzielenie kredytu planu inwestycji oraz posiadanie kwalifikacji zawodowych w zakresie rolnictwa potwierdzonych odpowiednim świadectwem lub dyplomem.

Osobom, które nie posiadają kwalifikacji zawodowych w zakresie rolnictwa będzie można przyznać pomoc, jeżeli zobowiążą się do ich uzyskania, w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy kredytu. giPicture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)