Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Sporna cena z kontraktu na rzepak

Pytanie: Na początku czerwca br. zawarłem umowę na sprzedaż rzepaku. Umowa przewidywała dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Zgodnie z tym zapisem wypowiedziałem umowę, bo cena z umowy była niesatysfakcjonująca. Po 10 dniach od wypowiedzenia sprzedałem rzepak tej samej firmie. Ona jednak wystawiła mi fakturę RR z ceną z umowy, a nie cennika obowiązującego w tym dniu. Czy firma miała prawo policzyć mi cenę z umowy, skoro ją wypowiedziałem?
adw. Mikołaj Pomin10 lipca 2020, 09:05
Odpowiedź: Opisanego stanu faktycznego wynika, że zawarta umowa mogła zostać wypowiedziana (rozwiązana z zachowaniem okresu wypowiedzenia), bowiem w jej treści taki zapis się znalazł. Trzeba jednak przyznać, że w przypadku umów sprzedaży jest to nietypowe rozwiązanie. Istota okresu wypowiedzenia sprowadza się do tego, że przez ten okres umowa obowiązuje w pierwotnej treści, a po jego upływie wygasa bez konieczności składania przez strony osobnych oświadczeń. W czasie wypowiedzenia strony winny rzetelnie wywiązywać się z kontraktu, nawet jeśli uważają umowę za niekorzystną dla siebie.

Odnosząc to do omawianego przypadku trzeba przyznać, że odbiorca miał prawo nabyć od Czytelnika rzepak po cenie z umowy, mimo jej wypowiedzenia. Jak wynika z pytania, sprzedaż nastąpiła bowiem w okresie wypowiedzenia – jeszcze przed wygaśnięciem umowy. To oznacza, że kontrakt jeszcze obowiązywał w całości, także w zakresie ustalonej ceny.

adw. Mikołaj Pomin


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)