Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Ile ziemi sprzedała i wydzierżawiła ANR?

Obrazek

Niebawem Agencja Nieruchomości Rolnych przestanie istnieć, a jej struktury wchłonie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. A ile ziemi sprzedała i wydzierżawiła ostatnio ANR? Oto najnowsza statystyka.

dr Piotr Łuczak9 czerwca 2017, 07:48

Ustawa z 14 kwietnia 2016 r. o wprowadziła zakaz sprzedaży gruntów Zasobu WRSP. Jednak jak się okazuje, ANR sprzedała trochę ziemi: dla rolników do 2 ha, pod budownictwo mieszkaniowe i inwestycje. Od maja do grudnia 2016 r. Agencja zbyła w sumie 945 ha gruntów, w przeważającej większości w wyniku przeprowadzonych przetargów ograniczonych.
Znacznie więcej sprzedano w pierwszym kwartale 2017 r. Pod młotek poszło 1446 ha gruntów, głównie na Kujawach (98 ha), Opolszczyźnie (126 ha), w Zachodniopomorskiem (144 ha), na Podkarpaciu (209 ha), w Dolnośląskiem (199 ha) czy na Warmii i Mazurach (326 ha).

Dzierżawa ANR

W 2016 r. Agencja Nieruchomości Rolnych przeprowadziła łącznie 14 047 przetargów na dzierżawę i zaoferowała do wydzierżawienia grunty o łącznej powierzchni 75 tys. ha. Rozstrzygnięto pomyślnie 2/3 przetargów na 65 tys. ha. Prawie 60% wszystkich przetargów stanowiły przetargi ograniczone (8335 przetargów). Do końca grudnia 2016 r. Agencja zawarła 8650 umów dzierżawy. Na ich podstawie wydzierżawiła łącznie 59 357 ha.

Największy areał udostępniono w województwach: zachodniopomorskim – 12 023 ha, lubuskim – 9155 ha, dolnośląskim – 8297 ha i warmińsko-mazurskim – 7330 ha. W trzech kolejnych województwach: wielkopolskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim, ANR wydzierżawiła odpowiednio: 5565 ha, 4500 ha i 3195 ha. Powierzchnia wydzierżawionych przez ANR gruntów w woj. podlaskim, mazowieckim, śląskim, lubelskim, podkarpackim i opolskim waha się od 1590 ha do 1080 ha. Najmniej gruntów Agencja wydzierżawiła w woj. Małopolskim – 281 ha, świętokrzyskim – 503 ha i łódzkim – 673 ha.

Od 1 stycznia do 31 marca 2017 r. Agencja wydzierżawiła łącznie 13 696 ha. Najwięcej w woj. zachodniopomorskim – 2867 ha. Poniżej przedstawiamy grunty Zasobu wydzierżawione w I kwartale w podziale na oddziały terenowe i filie:

 • OT Bydgoszcz – 786 ha,
 • OT Gdańsk – 887 ha,
 • OT Gorzów Wlkp. – 884 ha,
 • filia w Koszalinie – 1523 ha,
 • OT Lublin – 209 ha,
 • filia w Łodzi – 681 ha,
 • OT Olsztyn – 1967 ha,
 • OT Opole – 1078 ha,
 • OT Poznań – 64 ha,
 • OT Rzeszów – 541 ha,
 • filia w Suwałkach – 435 ha,
 • OT Warszawa – 246 ha,
 • OT Wrocław – 1552 ha,
 • filia w Zielonej Górze – 66 ha.

BUM rzadszy w Zasobie

Od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2016 r. ANR odnotowała łącznie 2284 przypadki bezumownego użytkowania gruntów Zasobu bez tytułu prawnego na powierzchnię 7942 ha. Wyżej wymienione dane nie obejmują dzierżawców, którym wygasła umowa dzierżawy i którzy nie wydali nieruchomości Agencji.

Według stanu na 31 grudnia 2016 roku, we władaniu 752 bezumownych użytkowników znajdowało się 1219 ha gruntów. W 2013 r. 297 bezumownych użytkowników miało 2308 ha. Odpowiednio w 2014 r. 414 bezumownych trzymało 1873 ha, a w 2015 r. 821  – 2542 ha. Średnia powierzchnia BUM to 1,6 ha w 2016 r., porównaniu z prawie 8 ha w 2013 r.

Kłopot z KOWR

Kłopot w tym, że w związku z tworzeniem KOWR (Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa), od 1 września zniknie ANR, jak i ARR. Choć władze zaręczają, że nie przeszkodzi to w realizacji planów zagospodarowania ZWRSP, nieoficjalne sygnały, jakie do nas docierają, potwierdzają, że praca w ANR zamiera. Paraliż dotyczy przede wszystkim centrali w Warszawie. Wynika to z faktu, że ok. 40% personelu nie dostanie angażu do KOWR. W związku z powyższym „zarówno pracownicy, dyrekcja, jak i kierownictwo zostali zobligowani do wykorzystania zaległych urlopów wypoczynkowych” – jak to określił w piśmie do nas rzecznik ANR. 

Fot. SierszeńskaPicture of the author
Autor Artykułu:dr Piotr Łuczak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)