Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Sprzedaż państwowej ziemi wstrzymana na kolejne lata

Ministerstwo rolnictwa proponuje wstrzymanie sprzedaży państwowych gruntów rolnych na kolejnych 5 lat. Chce w ten sposób wstrzymać wzrost cen ziemi rolnej. Zakaz sprzedaży nie będzie dotyczył działek do 5 hektarów.  

wk1 grudnia 2020, 07:25
Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z 2016 r. wstrzymała na 5 lat sprzedaż państwowych nieruchomości rolnych. Termin ten mija dokładnie 30 kwietnia 2021 r. Dlatego rząd proponuje, aby przesunąć ten termin do 30 kwietnia 2026 r.

Celem wstrzymania sprzedaży nieruchomości rolnych z Zasobu było zahamowanie silnej tendencji wzrostowej cen sprzedaży gruntów rolnych oraz przeciwdziałanie spekulacyjnemu wykupywaniu nieruchomości rolnych przez osoby krajowe lub zagraniczne, które nie gwarantowały wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze. 

Jak wynika z danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2019 r., średnie ceny sprzedaży gruntów Zasobu w ostatnich latach kształtowały się następująco: 

 • 2012 r. – 19 283 zł/ha, 
 • 2013 r. – 21 813 zł/ha,
 • 2014 r. –25 592 zł/ha, 
 • 2015 r. – 29 546 zł/ha, 
 • 2016 r. – 32 255 zł/ha, 
 • 2017 r. – 31 058 zł/ha,
 • 2018 r. –26 402 zł/ha, 
 • 2019 r. – 30 998 zł/ha. 

Zdaniem ministerstwa rolnictwa dane te pokazują, że od momentu wejścia w życie ustawy założony cel został osiągnięty, czyli wzrost cen państwowych gruntów rolnych został zahamowany. 

- Analizując przedstawione dane, nie sposób jednak nie zwrócić uwagi na wyraźny wzrost średnich cen sprzedaży gruntów rolnych Zasobu uzyskanych w 2019 r. w porównaniu do roku 2018 (wzrost o ponad 4 500 zł/ha). Aby zatem nie dopuścić do ewentualnego, dalszego wzrostu ww. cen, niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich rozwiązań prawnych, które pozwolą na zminimalizowanie lub całkowite wyeliminowanie pojawiającego się zagrożenia, związanego z możliwością rozwoju tego niekorzystnego zjawiska. Optymalnym rozwiązaniem w tym zakresie jest przedłużenie okresu wstrzymania sprzedaży nieruchomości Zasobu o kolejne 5 lat. Tak ustalony okres pozwoli na stabilizację cen sprzedaży ww. gruntów, gwarantując jednocześnie, że w dłuższej perspektywie czasowej nie dojdzie do ponownych gwałtownych wzrostów – napisano w uzasadnieniu nowelizowanej ustawy. 

Popularna dzierżawa 


Wraz z wejściem w życie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych podstawowym sposobem zagospodarowania nieruchomości rolnych Zasobu stała się dzierżawa, która zdaniem MRiRW jest tańsza i pozwala rolnikom na nieangażowanie kapitału w zakup ziemi, dając im możliwość jego przeznaczenia na dokonywanie inwestycji w prowadzone gospodarstwa. 

Obszar gruntów pozostających w dyspozycji państwa na 31 sierpnia 2020 r., wynosił ogółem 1 362472 ha, z czego grunty oddane w dzierżawę stanowiły 1 067214 ha. Zdaniem resortu rolnictwa o tym, że dzierżawa cieszy się znacznie większym zainteresowaniem wśród rolników indywidualnych niż sprzedaż świadczą m.in. dane KOWR dotyczące skuteczności przetargów. W samym tylko okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia 2020 r. odbyło się 3 597 przetargów na dzierżawę, których przedmiotem były grunty o łącznej powierzchni 32 997 ha. Rozstrzygnięto 2 589 przetargów na dzierżawę gruntów o powierzchni 26 377 ha. Oznacza to, że skuteczność przetargów wyniosła 72%. 

Skuteczność przetargów na sprzedaż nieruchomości z Zasobu jest znacznie niższa. 
W tym samym okresie odbyło się 17 771 przetargów na sprzedaż nieruchomości Zasobu, obejmujących powierzchnię 11 319 ha, z czego rozstrzygnięto 3 534 przetargi na sprzedaż nieruchomości o łącznej powierzchni 2 530 ha. Oznacza to skuteczność na poziomie 20%. 

Kolejna zmiana


Poza zmianą dotyczącą przedłużenia okresu wstrzymania sprzedaży nieruchomości Zasobu, proponuje się zwiększenie z 2 ha do 5 ha powierzchni nieruchomości rolnych, wobec których wstrzymanie sprzedaży nie będzie miało zastosowania. Z danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wynika, iż ilość sprzedanych gruntów o powierzchni mieszczącej się w takim przedziale nie była znaczna. Sprzedano bowiem tylko 33 nieruchomości o łącznej powierzchni 99 ha. 

Proponowana zmiana ma na celu wprowadzenie ułatwień, poprzez rezygnację z obowiązku uprzedniego uzyskania przez KOWR zgody ministra rolnictwa na sprzedaż takich gruntów. - Są one bowiem bardzo często rozproszone, posiadają nieregularne kształty oraz położone są na obszarach o niekorzystnych warunkach do gospodarowania (a co za tym idzie wymagają poniesienia znacznych nakładów w celu przystosowania ich do prowadzenia racjonalnej działalności rolniczej), co sprawia, że ich sprzedaż jest utrudniona  - napisano w uzasadnieniu ustawy.  

Zdaniem resortu rolnictwa taka zmiana przepisów przyczyni się do przyspieszenia realizowanych procedur, a w konsekwencji do zmniejszenia powierzchni gruntów niezagospodarowanych, pozostających w Zasobie.

wk, fot. archiwum


Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)