Zaloguj
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Sprzedaż stop, dzierżawa start

Agencja Nieruchomości Rolnych nadal wstrzymuje sprzedaż ziemi z Zasobu – potwierdził dr Waldemar Humięcki, p.o. prezesa ANR podczas świątecznego spotkania z dziennikarzami w Warszawie.

dr Piotr Łuczak17 grudnia 2015, 10:41

Znowelizowana ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, która miała wejść od 1 stycznia br., jest „zamrożona” do końca kwietnia 2016 r. Musi być poprawiona. Nie wykluczone jednak, że od 1 maja br. sprzedaż/dzierżawa ziemi, nie tylko z Zasobu, ale także w obrocie indywidulanym, będzie trafiać na biurko dyrektora lokalnego oddziału Agencji. Agencja stawia też na dzierżawę – nie trzeba bowiem sprzedawać ziemi z Zasobu, by móc udostępnić warsztat ziemi dla rolników.

Przypomnijmy, że nowelizacja tej ustawy, przyjeta przez sejmową wiekszość przewiduje, że uchwalona 5 sierpnia 2015 r. ustawa będzie obowiązywać nie od 1 stycznia, a od 1 maja 2016 r. Wprowadza ona również szereg nowych regulacji w obrocie nieruchomościami rolnymi. Chodzi np. o ograniczenie podziału gospodarstw oraz wprowadzenie tzw. sąsiedzkiego prawa pierwokupu dla rolników indywidualnych sąsiadujących ze sprzedawaną nieruchomością rolną. Ustawa rozszerza też zakres stosowania prawa pierwokupu przez Agencję Nieruchomości Rolnych na nieruchomości o powierzchni od 1 ha, a nie jak dotychczas od 5 ha. Ponadto wprowadza zmiany w ustawie z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Np. przyznaje dyrektorom oddziałów terenowych Agencji Nieruchomości Rolnych kompetencje wydawania decyzji o dopuszczalności podziału gospodarstw rolnych oraz tworzenia komisji do spraw kształtowania ustroju rolnego, które będą m.in. opiniować możliwość skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości rolnych przez Agencję. Zdaniem wnioskodawców projektu racjonalne i skuteczne realizowanie zadań nałożonych na Agencję wymaga doprecyzowania i uzupełnienia niektórych przepisów ustawy. Przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy pozwoli też lepiej przygotować się innym podmiotom, których dotyczą nowe regulacje.

Fot. Łuczak


Picture of the author
Autor Artykułu:dr Piotr Łuczak
Pozostałe artykuły tego autora

Przewiń W GÓRĘ LUB KLIKNIj aby WRÓCIĆ DO STRONY GŁÓWNEJ