Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

System płatności bezpośrednich uchwalony

Sejm prawie jednomyślnie uchwalił ustawę o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego. Projekt ma charakter techniczny, ale przy okazji padło pytanie, kiedy polscy rolnicy mogą liczyć na wyrównanie dopłat bezpośrednich. 
wk19 kwietnia 2021, 12:23

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie szeregu rozwiązań w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz w ramach PROW. Zakłada zmiany ustawy o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach PROW na lata 2007–2013 oraz na lata 2014–2020. 

– Projekt tej ustawy jest w dużej mierze projektem technicznym, dotyczy przede wszystkim dostosowania przepisów krajowych do wymogów unijnych – tłumaczyła w Sejmie wiceminister rolnictwa Anna Gembicka.

W projekcie wprowadzono następujące rozwiązania: 

określono ostateczny termin na zgłoszenie zmian do wniosku o płatność – do 31 maja roku, w którym wniosek został złożony, 
upoważniono ministra rolnictwa do przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności lub zmian do wniosków w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają rolnikom dokonanie tego w podstawowych terminach (chodzi np. o powódź, suszę, przymrozki itp.),
wprowadzono przepisy dotyczące wykorzystania zdjęć wykonanych i przesyłanych z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dotyczy to tzw. zdjęć geotagowanych), w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności niezwiązanej do tytoniu oraz w ramach PROW, 
Prezes ARiMR będzie mógł udostępniać dane przestrzenne pochodzące z Systemu Identyfikacji Działek Rolnych oraz zintegrowanego systemu kontroli dla celów naukowo-badawczych, środowiskowych oraz statystycznych.
partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich będą mogli składać wnioski o wybór operacji oraz inne dokumenty w postępowaniach w sprawie wyboru tych operacji drogą elektroniczną.
usprawniono rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy oraz pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

– Należy zwrócić uwagę, iż konieczne jest pilne procedowanie nad projektem ustawy, gdyż z przepisów w niej przewidzianych rolnicy powinni skorzystać w ramach trwającej kampanii naboru wniosków. Co więcej, w związku z tym, że projekt ustawy zawiera przepisy dotyczące ustalenia ostatecznego terminu dokonywania zmian we wniosku o przyznanie płatności bezpośredniej w ramach trwającej kampanii 2021, wyznaczonego na dzień 31 maja, ustawa powinna wejść w życie przed tym terminem – mówił w Sejmie poseł Fryderyk Kapinos z Prawa i Sprawiedliwości, który zauważył, że brak przepisów krajowych w tym zakresie oznaczałby bowiem, że przepisy dotyczące terminu składania zmian do wniosków przestałyby funkcjonować. 


Kiedy wyrównanie dopłat bezpośrednich?Większość klubów poselskich nie wnosiła zastrzeżeń do projektu choć przy okazji pytano, kiedy rząd zamierza zrealizować obietnicę wyrównania dopłat bezpośrednich. 

– Istotą rozwiązań przewidzianych w projekcie jest dostosowanie przepisów o płatnościach do przepisów Unii Europejskiej. Jest to ustawa, mówiąc dokładnie, techniczna i nie niesie na polską wieś żadnych środków finansowych. Warto by było zapytać, kiedy dopłaty dla polskich rolników zostaną zrównane z płatnościami dla rolników tzw. starej Unii Europejskiej. Mija rok za rokiem, a w sprawie zrównania płatności niewiele słychać – mówił poseł Romuald Ajchler z Lewicy. 
Ostatecznie za projektem zagłosowało 445 posłów, przeciwko był jeden a trzech wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi teraz do Senatu. 
wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)