Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Szkody wyrządzone przez ptaki wciąż bez odszkodowań

Obrazek

Dzikie ptaki nie zostaną włączone do listy gatunków za szkody, których przysługuje rolnikom odszkodowanie. Resort klimatu nie wyklucza wprawdzie podjęcia takiej inicjatywy, ale nie jest w stanie sprecyzować żadnej konkretnej daty.

wk17 maja 2021, 11:51

Obecne przepisy jasno mówią, że Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez:

  • żubry,
  • wilki,
  • rysie,
  • niedźwiedzie,
  • bobry.


Za szkody wyrządzone przez którykolwiek gatunek ptaka objętego ochroną gatunkową nie przysługuje ustawowe odszkodowanie ze Skarbu Państwa. Drogą do uzyskania odszkodowania za powstałe w wyniku żerowania ptaków szkody może być natomiast powództwo cywilne. Nic nie wskazuje, aby miało to się zmienić mimo wielu postulatów środowisk rolniczych w tym temacie.


Specyfika ptaków

Zdaniem ministerstwa klimatu i środowiska bez prowadzenia stałych obserwacji ptaków trudno byłoby jednak ustalić, który konkretnie gatunek spowodował wystąpienie szkody w uprawach rolnych i w jakich rozmiarach. Specyfika szkód powodowanych przez żerowanie ptaków jest bowiem inna niż szkód wyrządzonych przez inne gatunki zwierząt.

- Szkody spowodowane przez bobra (np. ścięte drzewa, teren zalany w wyniku spiętrzenia wód przez tamę), wilka czy rysia (np. zagryzione zwierzęta gospodarskie) są stosunkowo trwałe, a ich skutki i zakres można ocenić nawet po upływie kilku-kilkunastu dni. W przypadku szkód wyrządzonych przez ptaki na polach uprawnych nawet zmiana warunków atmosferycznych (w szczególności wystąpienie opadów) może nie tylko istotnie utrudnić, lecz w większości wypadków uniemożliwić, jakąkolwiek ocenę. Należy również podkreślić, iż obecnie nie istnieje metodyka szacowania szkód powodowanych przez ptaki, bez której trudno wyobrazić sobie możliwość rzetelnej oceny szkód będącej podstawą zobowiązań finansowych Skarbu Państwa – napisała w odpowiedzi na interpelację poselską posłów Koalicji Polskiej wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska.


Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego

Ministerstwo środowiska powołuje się tu także na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r., w którym sędziowie orzekli, że obowiązujące przepisy o zasadach odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody powodowane przez 5 gatunków zwierząt są zgodne z Konstytucją. Ponadto, Trybunał Konstytucyjny opowiedział się przeciwko całkowitej automatyzacji refundacji szkód. Zwrócono uwagę, że działania odszkodowawcze Skarbu Państwa winny być powiązane z oceną działań prewencyjnych podejmowanych przez właścicieli i posiadaczy mienia, w którym zaistniała szkoda. Ponieważ każdy z właścicieli jest odpowiedzialny za dobro własnego mienia.


Pieśń przyszłości

Dlatego rząd nie prowadzi obecnie prac nad zmianą przepisów w zakresie listy gatunków objętych ochroną gatunkową za szkody wyrządzone przez które przysługuje odszkodowanie. Choć resort środowiska nie wyklucza możliwości podjęcia takich prac w przyszłości – we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)