Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Tarcza 2.0 dla rolników i ich rodzin

Obrazek

Rolnik w kwarantannie może pracować, jeżeli się zakazi dostanie 15 zł dziennie. Przysługuje mu zasiłek opiekuńczy za niektóre dzieci, za 3 miesiące państwo zapłaci mu składki emerytalno-rentowe, zamrożono niektóre terminy w KRUS.

Andrzej Sawa2 maja 2020, 06:00

W związku z pandemią przygotowano pakiet przepisów dotyczących rolników. Dotyczą one m.in. osób pozostających w kwarantannie oraz przewidują pomoc finansową samym rolnikom, członkom ich rodzin (np. domownikom) w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju.


Rolnik w kwarantannie

Na tę okoliczność Główny Inspektorat Sanitarny 17 kwietnia wydał w formie komunikatu specjalne informacje dla rolników. Wynika z nich, że rolnik pozostający w kwarantannie nie musi przebywać przez 14 dni w murach swojego domu, jak inni nią objęci. Traktowany jest jako osoba zdrowa, mająca potencjalny kontakt z osobą chorą. Jeżeli nie występują u niego objawy zakażenia, może on wykonywać prace w swoim gospodarstwie. Nie może jednak opuszczać terenu swojego gospodarstwa i mieć kontaktu z innymi osobami, poza domownikami. Musi zachować wysoki poziom higieny (obowiązek częstego i dokładnego mycia rąk, ich dezynfekcji i powierzchni itp.).

Rolnik w kwarantannie może na terenie swojego gospodarstwa prowadzić prace polowe oraz zajmować się inwentarzem, jednakże powinien zastosować maseczkę. Jeżeli zauważy u siebie objawy typowe dla wirusa COVID-19, natychmiast powinien przerwać te prace i zgłosić się telefonicznie do właściwej mu miejscowo stacji sanepidu. Należy zdecydowanie podkreślić, że rolnik (domownik) w kwarantannie ma zakaz udawania się nawet do gospodarstwa sąsiada. Za złamanie zakazów grożą surowe kary, niedawno podwyższone z 5 tys. zł do 30 tys. zł. Grzywny nakłada powiatowy inspektor sanitarny (sanepid). Z dotychczasowej praktyki wynika, że do tej pory nakładano je w kwocie od kilkuset do kilku tys. zł za złamanie zasad kwarantanny.


1300 zł co miesiąc?

W projekcie nowelizacji tarczy antykryzysowej pojawiły się informacje, że ubezpieczony rolnik zmuszony do przebywania w kwarantannie lub poddany nadzorowi epidemiologicznemu albo hospitalizacji w związku z COWID-19 przez okres 2 tygodni będzie miał wypłacane przez KRUS świadczenie finansowe. Rząd zapowiadał, że będzie ono stanowiło 50% minimalnego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 2600 zł brutto, czyli zasiłek dla rolnika osiągnąłby kwotę 1300 zł brutto. Póki co to tylko założenia. Obowiązujące do tej pory przepisy nie przewidują tego świadczenia, ale trwają nad nim prace w parlamencie.

W tej sprawie od 8 marca br. ma zastosowanie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (DzU z 2020 r., poz. 486). Na jego podstawie z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej koronawirusem podwyższono jego kwotę z 10 zł do 15 zł (szczegóły w ramce).Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)