Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Wyższy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze dla producentów świń. Sprawdź limity i przeliczniki!

Obrazek

Premier Mateusz Morawiecki na koniec zeszłego roku podpisał rozporządzenie „w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023”. Zmiany dotyczyły stawki zwrotu, która wzrosła o 20 groszy do kwoty 1,20 zł. To nie jedyne zmiany, teraz zwrot akcyzy za paliwo rolnicze dotyczyć będzie również hodowców świń. Sprawdź, jakie są zasady zwrotu akcyzy na paliwo rolnicze!

Patrycja Bernat17 stycznia 2023, 13:07

Do konsultacji społecznych 9 stycznia 2023 roku trafił projekt, w którym określone są zmiany w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W projekcie tym grono rolników, którzy uprawnieni są do otrzymania dopłat, rozszerzono o jeszcze jeden sektor, a mianowicie o hodowców świń.

Jak czytamy w przepisach, zwrot podatku akcyzowego, ustalany jest na podstawie powierzchni użytków rolnych, które są w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego w ewidencji gruntów i budynków, a także średniej rocznej liczny DJP bydła w roku poprzedzającym rok, w którym dany wniosek został złożony. Więcej TUTAJ.

Dopłaty do paliwa dla hodowców świń

Najnowszy projekt zakłada rozszerzenie grona uprawnionych rolników, o hodowców świń, którym wyższy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze, ma pomóc poprawić sytuację ekonomiczną.

- Wprowadzenie pomocy finansowej dla producentów świń w formie zwrotu podatku akcyzowego uzasadnione jest potrzebą zwiększenia konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych na unijnym rynku. Zmiany zaproponowane w ustawie przyczynią się do zmniejszenia kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych, przez zwiększenie wsparcia finansowego do paliwa wykorzystywanego w produkcji rolnej. W ostatnich latach wzrosły koszty produkcji rolnej, w tym związane z wykorzystaniem paliwa – czytamy w założeniach projektu ustawy.

Nowy projekt przewiduje limity. Ile będą wynosić?

Projekt przewiduje również limity na zwrot akcyzy oleju napędowego, który wykorzystywany jest do produkcji świń, jako dodatkowego limitu, dotyczącego gospodarstw do 1 ha użytków rolnych, a także limitu zużycia oleju napędowego, który wykorzystywany jest w chowie oraz hodowli krów.

- Limit ustalany będzie jako kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego oraz liczby 4, stanowiącej zużycie oleju napędowego do prac związanych z chowem lub hodowlą świń – czytamy w ustawie.

Resort rolnictwa przyjął, że 75% pasz pochodzi z produkcji z gospodarstwa utrzymującego świnie. Podobnie jak w przypadku krów średnią roczną liczbę świń ustala się jako iloraz sumy liczby świń będących własnością producenta rolnego w ostatnim dniu czerwca i grudnia poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, i liczby 2.
Wzór wygląda następująco: 1,2 zł stawki zwrotu x liczba 4 x średnia liczba DJP. Oznacza to, że na każde 1 DJP świń, rolnikowi należy się 4,8 zł dopłaty do paliwa rolniczego.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby wypisać wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?

Na początek przypomnijmy, jakie są przeliczniki DJP dla trzody chlewnej:

 • Prosięta do 2 miesięcy – 0,02 DJP,
 • Warchlaki od 2 do 4 miesięcy – 0,07 DJP,
 • Tuczniki – 0,14 DJP,
 • Maciory – 0,35 DJP,
 • Knury – 0,4 DJP.

Do wniosku o zwrot akcyzy potrzebne będą:

 • faktura VAT lub ich kopie, który poświadczą zakup oleju napędowego w wyznaczonym czasie,
 • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym zawarta jest informacja o liczbie świń, które są w posiadaniu rolnika, w określonym czasie.

Jaki jest termin składania wniosków? Kiedy hodowcy świń dostaną zwrot akcyzy?

Rolnicy, którzy składają wnioski o zwrot akcyzy za olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolniczej, mają możliwość składania tego dokumentu dwa razy w roku. W lutym oraz w sierpniu. Inaczej będzie w przypadku rolników zajmujących się hodowlą trzody chlewnej ze względu na czas, który jest potrzebny do uchwalenia ustawy.
Do dnia 26 stycznia 2023 roku, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi czeka na uwagi, skierowane do projektu ustaw w ramach konsultacji społecznych. Propozycja tych zmian prawnie musi zostać zaakceptowana przez rząd, aby następnie przez proces legislacji oraz trafić do podpisu prezydenta.
Jak czytamy: - Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
W związku z tym ministerstwo przekazało, że zwrot akcyzy za paliwo wykorzystywane w produkcji trzody chlewnej w czasie od 1 sierpnia 2022 roku do dnia 31 lipca 2023 roku, składano w terminie od 1 sierpnia 2023 do dnia 31 sierpnia 2023. Zatem producenci świń nie załapią się na nabór prowadzony w lutym.

Ile pieniędzy zostanie przeznaczone na zwrot akcyzy za paliwo rolnicze dla producentów trzody chlewnej?

- W latach 2023–2032 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy wynosi łącznie 450 mln zł – czytamy w ustawie.

 • 2023 r. - 45 000 tys. zł,
 • 2024 r. - 45 000 tys. zł,
 • 2025 r. - 45 000 tys. zł,
 • 2026 r. - 45 000 tys. zł,
 • 2027 r. - 45 000 tys. zł,
 • 2028 r. - 45 000 tys. zł,
 • 2029 r. - 45 000 tys. zł,
 • 2030 r. - 45 000 tys. zł,
 • 2031 r. - 45 000 tys. zł,
 • 2032 r. - 45 000 tys. zł
Czytaj także: Ceny oleju napędowego pójdą w górę od 1 stycznia 2023. Zwrot akcyzy na paliwo rolnicze będzie wyższy.opr. Bernat Patrycja
na podst. ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej/ arch.Tap/Tygodnik-rolniczy.pl
fot: envato.elements


Picture of the author
Autor Artykułu:Patrycja Bernat
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)