Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Trwa wiosenna akcja ubezpieczeniowa – zabezpiecz swoje uprawy!

Tegoroczna wiosna jest opóźniona dla rolników pod względem zasiewów roślin jarych. Mroźny i śnieżny luty oraz bardzo zimny i deszczowy marzec uniemożliwiły wczesny start w pole. Teraz wreszcie pogoda sprzyja zasiewom, warto więc pomyśleć o ich ochronie.

23 marca 2021, 07:20
Rolnik nie ma wpływu na przebieg pogody i jest często bezradny wobec żywiołu. Czasem zdarzy się, że opadów jest zbyt wiele i jego zasiewy zostaną zalane. Innym razem brak opadów powoduje susze. Czasem nawet jedna chmura gradowa może pozbawić rolnika plonów i zysków. Dlatego ważne jest aby ubezpieczyć swoje uprawy od ryzyka wystąpienia negatywnych czynników pogodowych, które mogą zagrozić stabilności finansowej gospodarstwa.

Jedną z firm, które na krajowym rynku oferują rolnikom ubezpieczenia upraw jest VH Polska. Dla producentów rolnych przeznaczona jest specjalna linia ubezpieczeniowa Secufarm. Jest to sprawdzone, dobrze znane w całej Europie produkty ubezpieczeniowe Vereinigte Hagelversicherung służące do zarządzania ryzykiem w gospodarstwie rolnym. Ubezpieczenia działają w modelu wsparcia dopłatą do składki z budżetu państwa dla określonych upraw i określonych ryzyk. Skonstruowane zostały tak, aby odpowiedzieć na potrzeby rolników produkujących na rynek, jak i wytwarzających produkty rolne na własne potrzeby.

W ramach Secufarm rośliny można ubezpieczyć od takich szkód jak:

Przymrozki wiosenne: Oznaczają szkody spowodowane przez obniżenie się temperatury poniżej 0°C, w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 30 czerwca, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu głównego lub jego części.
Symptomy: uszkodzenia tkanek w formie zamarznięcia lub pękania komórek, wskutek czego rośliny lub części roślin obumierają lub zostają uszkodzone w taki sposób, że nie wykształci się już z nich żaden plon, w szczególności żaden owoc lub rozwinie się z nich tylko plon ze śladami działania przymrozku wiosennego.

Huragan: Oznacza szkody powstałe w wyniku działania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, którego działanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu.
Symptomy: rośliny lub części roślin zostają wyrwane z korzeniami, złamane, potłuczone, połamane, zniszczone, popękane, pościerane, zmiażdżone lub obtłuczone.

Grad: Oznacza szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego składającego się z bryłek lodu.
Symptomy: obicia, ścięcia, rozcięcia, zgięcia, złamania, popękania roślin lub ich części.

Deszcz nawalny: Oznacza szkody powstałe wskutek deszczu o współczynniku wydajności o wartości co najmniej 4; w przypadku braku możliwości ustalenia tego współczynnika bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniach deszczu nawalnego.
Symptomy: rośliny lub części roślin zostają bezpośrednio przez deszcz nawalny pozginane, połamane, popękane lub obtłuczone.

Ogień: Oznacza szkody na skutek działania ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile.
Symptomy: rośliny lub ich części zostają spalone, osmolone lub wykazują, jako skutek pożaru, uszkodzenia spowodowane sadzą lub dymem.

Więcej informacji na temat ubezpieczenia upraw można znaleźć na stronie VH Polska.
Źródło: VH Polska
Fot. pixabay


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)