Tylko 2 dni na wnioski!

Tylko 2 dni na wnioski!

Producenci trzody chlewnej mają 5 dni na złożenie wniosków do ARiMR. Hodowcy z terenów objętych ASF mogą otrzymać pomoc finansową, ale muszą się pośpieszyć.

r e k l a m a

Rolnicy ze stref objętych ASF, którzy sprzedali swoje świnie z przeznaczeniem na ubój w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2017 roku mogą ubiegać się o przyznanie pomocy. Nie mogą jednak w nowym okresie wnioskowania składać wniosków za poprzednie okresy, kiedy sprzedawali świnie.

Zgodnie z deklaracją prezes ARiMR, rolnicy mają raptem 5 dni, w tym dwa weekendowe, na złożenie wniosku o finansowe wyrównanie strat wynikłych ze sprzedaży świń ze stref czerwonej i niebieskiej. Z wcześniejszych informacji wynikało, że wnioski za ww. okres będzie można składać do 21 września br.

Ubiegający się o pomoc od 8 do 12 września mogą składać wnioski (WZÓR TUTAJ) do odpowiednich oddziałów regionalnych ARiMR.

Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień jego wpływu do właściwego OR ARiMR. Mapa określająca aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami z tytułu ASF jest dostępna na stronie Głównej Inspektoratu Weterynarii.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaci hodowcom rekompensatę na wyrównanie cen sprzedaży.  Pomoc udzielana jest na podstawie § 3 ust. 1a  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r., w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych (Dz. Urz. z 2017 r., poz.499, z późn. zm.
Szczegółowe warunki przystąpienia do programu pomocy TUTAJ.
Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii znajduje się mapa określająca aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami z tytułu ASF.
al, pj-t, mk na podst. arimr
fot. Kurek


Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii