Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Tylko do 31 sierpnia można składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Obrazek

Zostały tylko 2 dni aby odzyskać część nadpłaconej akcyzy za paliwo rolnicze. Zobacz jak, gdzie i jakie dokumenty musisz mieć, aby szybko załatwić sprawę!

Joanna Białek30 sierpnia 2021, 14:50

Wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze składamy do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych. We wniosku uwzględniamy faktury, lub ich kopie za zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021r do 31 lipca 2021r. Pamiętajmy, że jeżeli  masz grunty w różnych gminach, musisz podzielić faktury na różne wnioski, i do każdej gminy złożyć osobno.

Jak policzyć, ile należy się zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze ?

W przypadku zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w gospodarstwie należy przemnożyć ilość hektarów użytkowych razy 100 zł, wg wzoru:

Ilość ha użytkowych * 100zł = limit zwrotu akcyzy

lub w przypadku produkcji zwierzęcej, liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła razy 30 zł, zgodnie z wzorem

Liczba DJP * 30 zł = limit zwrotu akcyzy

Pamiętajmy, że duża jednostka produkcyjna (DJP) ma również swoje przeliczniki:

  • cielęta do 6 miesięcy – 0,15 DJP; 
  • jałówki od 6 miesiąca do 1 roku – 0,3 DJP,
  • buhaje od 6 miesiąca do 1 roku – 0,36 DJP;
  • jałówki od 1 roku do 18 miesięcy – 0,8 DJP,
  • buhaje od 1 roku do 18 miesięcy – 0,9 DJP; 
  • krowy – 1 DJP; 
  • buhaje powyżej 18 miesięcy – 1,4 DJP.

Dane potrzebne do wypełnienia wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zawiera:

- imię i nazwisko oraz dane adresowe producenta rolnego

- NIP rolnika

- pesel lub numer dowodu osobistego

- oświadczenie o powierzchni gruntów rolnych w danej gminie

- pisemną zgodę od współwłaścicieli, jeżeli tacy są

- numer rachunku bankowego, na który rolnik chce otrzymać zwrot, jeśli nie zostanie podany, pieniądze trzeba będzie odebrać w kasie gminy

- numer KRS – jeśli rolnik podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (np. przy spółce z o.o.)

W październiku gminy wypłacają zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Składając wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze, do gminy w terminie do 31 sierpnia 2021r. Nadpłata zostanie wypłacona w terminie 1-31 października tego roku.

Dlaczego rolnicy dostają zwrot akcyzy za paliwo rolnicze ?

Zwrot akcyzy nie jest dodatkową formą dotacji rolnictwa. Wynika z samej funkcji akcyzy. Państwo pobiera ją jako dodatkową opłatę w cenie paliwa, aby mieć środki na remont i budowę nowych dróg publicznych. Ideom tego podatku jest to, aby najwięcej płaciły osoby w największym stopniu wykorzystujące drogi publiczne, a co za tym idzie kupujące najwięcej paliwa.

W przypadku rolników, większa część zakupionego oleju napędowego maszyny rolnicze wykorzystują poza drogami publicznymi, jeżdżąc po polach. I to właśnie dla tego uzyskują zwrot nadpłaconej akcyzy za paliwo rolnicze.

fot. Pixabay Picture of the author
Autor Artykułu:Joanna Białek
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)