Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Ubezpieczenia rolnicze: ruszyły prace nad nowelizacją

Obrazek

Rząd szykuje prawdziwą rewolucję w ubezpieczeniach rolniczych, które mają się stać powszechne i pakietowe. Reforma systemu ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r. i docelowo będzie kosztować budżet państwa ponad 1,6 mld zł.

Bartłomiej Czekała10 czerwca 2016, 13:01
Ubezpieczeń powinno być więcej

Sejmowa komisja rolnictwa przystąpiła do pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o ubezpieczeniach rolnych i zwierząt gospodarskich. Prezentujący nowelizację wiceminister Jacek Bogucki tłumaczył, że jest to odpowiedź na problem niskiego stopnia ubezpieczenia upraw w Polsce i nawiedzających Polskę coraz częściej nadzwyczajnych zdarzeń takich jak np. susza. - Brak tego typu ubezpieczeń powoduje z jednej strony znaczące straty rolników, z drugiej strony konieczność stosowania nadzwyczajnej pomocy państwa w tym zakresie – powiedział Jacek Bogucki.

Rolnik zapłaci 35% składki

Zgodnie z projektem ustawy dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych będą stosowane w przypadku zawarcia przez producenta rolnego umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka, w przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowej nieprzekraczającej 9% sumy ubezpieczenia. W przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI stawka taryfowa będzie mogła zostać określona w wyższej wysokości, tj. odpowiednio 12% i 15% sumy ubezpieczenia tych upraw.

– W projekcie zaproponowane są stawki dopłat do wysokości 65% składki, a więc 35% pokrywałby rolnik. Pod warunkiem że wyżej przedstawione maksymalne stawki sumy ubezpieczenia nie będą przekroczone – tłumaczył wiceminister Bogucki.

Korzystne warunki polis na zwierzęta

W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich dopłaty będą przysługiwały producentom rolnym w wysokości do 65% składki, przy określeniu przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia od łącznego ubezpieczenia zwierząt nieprzekraczających 0,5% sumy ubezpieczenia. W przypadku przekroczenia tej stawki dopłaty nie będą przysługiwały.

– Chcemy, aby te zmiany weszły w życie od 1 stycznia 2017 roku. Dlatego przewidujemy wzrost wydatków państwa w tym zakresie już w roku 2017. Ten wzrost byłby 4,5 krotny czyli z obecnych 200 mln zł do 926 mln zł. A docelowo w 2020 r. byłoby to 1, 621 mld, a więc 8 krotny wzrost w wysokości dotacji – powiedział Jacek Bogucki. 

Wysokość dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich będzie określała Rada Ministrów do 30 listopada każdego roku. W ocenie ministerstwa rolnictwa takie rozwiązanie ma doprowadzić do wzrostu zainteresowania rolników i zakładów ubezpieczeniowych udziałem w systemie. Obecnie tylko niewielka część z nich wykupuje polisy. A z ponad 40 zakładów ubezpieczeniowych tylko 3 sprzedają polisy rolnicze.

Ile upraw jest ubezpieczonych?

Od początku funkcjonowania systemu, pomimo że zakładano objęcie ochroną ubezpieczeniową co najmniej 7 mln ha upraw, faktycznie objęta ochroną ubezpieczeniową w poszczególnych latach była znacznie niższa powierzchnia upraw, tj. w roku:

  • 2006 – 311 740 ha,
  • 2007 – 575 029 ha,
  • 2008 – 1 832 036 ha,
  • 2009 – 2 808 104 ha,
  • 2010 – 2 845 777 ha,
  • 2011 – 3 032 634 ha,
  • 2012 – 2 751 438 ha,
  • 2013 – 3 398 811 ha,
  • 2014 – 3 269 871 ha,
  • 2015 – 2 823 606 ha.

Rządowy projekt trafił teraz do sejmowej podkomisji. wkPicture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)