Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Ubezpieczyciele podsumowują miniony rok

Obrazek

W najnowszym, majowym wydaniu „top agrar Polska” piszemy o rynku ubezpieczeń rolnych, wskazując, że spośród trzech zakładów oferujących polisy dla rolnictwa: TUW „TUW”, PZU i Concordia Ubezpieczenia, największe i zbliżone do siebie udziały rynkowe mają te dwie ostatnie firmy.

4 maja 2014, 12:39

PZU niestety nie jest skłonny do ujawniania danych statystycznych co do swego udziału w rynku – takich obaw nie ma drugi duży gracz.

Wg najnowszych zestawień Concordia Ubezpieczenia zakończyła 2013 rok  przypisem na poziomie 402,7 mln zł. Z tego Concordia Polska TUW zebrała 347,9 mln zł składki przypisanej brutto, odnotowując zysk na poziomie 14,3 mln zł.  Natomiast spółka życiowa – WTUŻiR Concordia Capital SA zarobiła 5,3 mln zł, sprzedając ubezpieczenia na kwotę 54,9 mln zł.

Concordia Polska TUW  specjalizuje się w ubezpieczeniach dla rolnictwa. Na przełomie 2012 i 2013 roku zima była dość łagodna. W związku z czym liczba zgłoszonych szkód m.in. z tytułu ujemnych skutków przezimowania była mniejsza niż w roku 2012. Łączna wartość odszkodowań wypłaconych przez spółkę majątkową wyniosła 161,9 mln zł, czyli o 319,9 mln zł mniej, niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

Concordia mimo 8-proc. spadku sprzedaży odnotowała wzrost zysku do poziomu 14,3 mln zł. Rok wcześniejszy przyniósł stratę w wysokości 100,9 mln zł w związku z pamiętną w szkody dla rolnictwa zimą.

WTUŻiR Concordia Capital to spółka, która osiągnęła w 2013 roku 20-proc. wzrost sprzedaży ubezpieczeń życiowych oraz ponad trzykrotnie większy zysk w porównaniu z rokiem poprzednim. Wpływ na wynik wypracowany przez spółkę życiową w 2013 roku miał wzrost sprzedaży ubezpieczeń z grupy 1 oraz grupy 5. Towarzystwo sprzedało ubezpieczeń życiowych na kwotę 28,6 mln zł, czyli o 19 proc. więcej niż w roku 2012. Ubezpieczeń chorobowych i wypadkowych natomiast na kwotę 24,5 mln zł, czyli o 18 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)